Agenda

Vijfde Speelforum over balans tussen spelen en sport

Ruimte voor de Jeugd organiseert donderdag 7 juni voor de vijfde keer een Speelforum. Het debat spitst zich toe op de balans tussen spelen en sport in de vrije tijd van kinderen - en de rol van ouders, vrijwilligers en professionals daarbij.

Kinderen en jongeren worden op vele manieren gestimuleerd meer te gaan sporten en bewegen. Hoe staat de georganiseerde sport-tijd in relatie tot de vrije keuze van kinderen om te spelen? Hoe kan het vrije spelen worden geïntegreerd in de sport(trainingen)? Hoe verhoudt zich dit tot de Rechten van het Kind in de Sport (de Panathonverklaring): ‘Alle kinderen hebben het recht zich te vermaken en te spelen’? 

 

Deze vragen komen aan bod bij het Speelforum. Medewerking is er van professor dr. Kristine de Martelaer, hoogleraar Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit Utrecht, tevens verbonden aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de Vrije Universiteit Brussel.Het Speelforum vindt plaats in Utrecht op donderdag 7 juni 2018 van 15 tot 18.00 uur. Download hier de vooraankondiging (pdf). 

Deel dit artikel