Agenda

Child in the City houdt seminar rondom de duurzame stad

Child in the City legt ook in 2019 de focus op het leven van een kind in de stad. Daarom organiseert Child in the City op 20 en 21 mei een internationaal seminar met als thema: kinderen in de duurzame, toekomstbestendige stad.

Het wetenschappelijk commité dat aan dit seminar verbonden is, bereidt het programma op hoog niveau voor u voor. Er is ruimte voor deskundige sprekers die hun kennis en ervaring zullen delen rondom de volgende zes subthema's:

  1. Veerkrachtige openbare ruimte met groene accenten en ruimte voor water
  2. Stedenbouw: hernieuwde verdichting
  3. Duurzame mobiliteit
  4. Gezonde openbare ruimte
  5. Placemaking en samenwerking
  6. Een inclusieve samenleving waarin ook kinderen participeren
Kijk voor meer informatie op de website van Child in the City. 

 

Deel dit artikel