Agenda

Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid

Onderzoek toont aan dat buitenspelen voor kinderen van onschatbare waarde is. Juiste tegenover de recente berichten over ontwikkelingen in het onderwijs, waarbij kinderen worden gestimuleerd te leren met behulp van een aangepaste Ipad, is aandacht voor het fysieke buitenspelen weer actueel.

 

Het speelruimtebeleid is bij uitstek een opstap naar integraal beleid voor de woonomgeving. Speelruimte stelt immers eisen aan groen, verkeer, participatie, ontwikkeling en gezondheid van het kind, speeltoestellen, sportvelden, schoolpleinen, routing door de buurt enzovoort. Het raakt ook aan preventieve gezondheidszorg, educatie en vraagstukken bij de opvoeding. 


Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Deel dit artikel