Agenda

Klankbordbijeenkomst Kindroutes op 19 november

Wat stimuleert of hindert kinderen om buiten te spelen? En hoe kunnen looproutes bijdragen aan meer buitenspelen en actief transport van kinderen? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de Klankbordbijeenkomst Kindroutes. Deze vindt plaats op 19 november bij Universiteit Wageningen.

Om deze vragen te beantwoorden is in 2017 het project “Anders buiten spelen” van start gegaan. Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR in opdracht van de Bracheorganisatie spelen. Graag wil de Branchevereniging spelen en bewegen:

  • De resultaten delen met geïnteresseerden uit het veld
  • Vragen de inzichten en data over dit onderwerp te delen
  • En wil de branchevereniging gezamenlijk in discussie te gaan over wat deze resultaten betekenen voor de praktijk

Meld u vooral aan! De bijeenkomst is voor leden van de branchevereniging spelen en bewegen en voor andere geïnteresseerden. We hopen op veel belangstelling van leden. Aanmelden kan bij onderzoeker Harriette Snoek: harriette.snoek@wur.nl.

Deel dit artikel