SamenSpeelNetwerk bijeenkomst

jun15

Meer en beter toegankelijke kennis over samenspelen. Dit is de derde ambitie die in het SamenSpeelAkkoord wordt genoemd en die ambitie is het centrale thema van de vierde online bijeenkomst van het SamenSpeelNetwerk. Tijdens deze bijeenkomst is het doel om het brede palet van kennis over samenspelen in kaart te brengen, kennis die nodig is om de doelstellingen van het SamenSpeelAkkoord te realiseren. 

We bieden een middag met inspirerende sprekers, interactieve breakoutsessies en natuurlijk is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan.

Voor wie?
Voor Beloftemakers van het SamenSpeelAkkoord én iedereen die met samenspeelplekken aan de slag wil, inspiratie wil opdoen en/of wil onderzoeken hoe een bijdrage aan speelplekken voor kinderen met en zonder beperking eruit kan zien.

Beleidsmakers, onderzoekers, zorgprofessionals, speelplekbeheerders, speelplekontwerpers, ontwerp-adviesbureaus, organisatoren van buurtinitiatieven, buurtsportcoaches, docenten, opvangmedewerkers en ouders worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Deelname is gratis! Noteer de datum alvast in jouw agenda.

Keynote
Manon Bloemen, Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van Hogeschool Utrecht.

Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen. 

Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen is een van de drie ambities van het SamenSpeelAkkoord. Inzoomend op deze ambitie gaat Manon Bloemen tijdens haar keynote in op vragen zoals:  Hoe zorgen we dat er meer kennis komt over inclusief spelen en waarover zou die kennis moeten gaan? Waar is behoefte aan vanuit de praktijk en waar liggen lacunes in de praktijk? Wat zijn belangrijke praktische aspecten om hierin mee te nemen? Met haar achtergrond in het onderwijs – Manon is verbonden aan het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van Hogeschool Utrecht – maakt zij ook een koppeling naar onderzoek. Welke vragen leven er? Wat moet opgepakt worden? Hoe kunnen we opleidingen inzetten? 

Sessies

  • Participatie. Natuurlijk nodig je ouders, kinderen en buurtbewoners uit om mee te denken over samenspeelprojecten. Hoe doe je dat? Welke methodes zijn er? Wat werkt goed? 
  • Ontwerp. Waar haal je je inspiratie en kennis vandaan bij het ontwerpen van samenspeelplekken? Hoe gaat de vertaalslag naar de uitvoering? (Hier zouden we ook de richtlijnen (in de maak) kunnen benoemen.)
  • Beheer en monitoring. Goed beheer van een speelplek vraagt aanhoudende inzet en financiering. Hoe organiseer je dat? En wie betaalt? En voldoet een samenspeelplek aan de verwachtingen en de vooraf gestelde eisen? Hoe onderzoek je dat? En hoe zorg je vervolgens dat de opgedane kennis leidt tot verbetering? 
  • Communitybuilding en stakeholders. Samen spelen gaat over samen leven. Hoe werk je aan een community en hoe zorg je dat deze duurzaam is? Wat zijn ervaringen en lessen tot nu toe (bijvoorbeeld van)?
  • Meer kennis over inclusief spelen. Hoe zorgen we dat er meer kennis komt over inclusief spelen en waarover zou die kennis moeten gaan, waar is behoefte aan vanuit de praktijk en waar liggen lacunes in de praktijk? Wat zijn belangrijke praktische aspecten om hierin mee te nemen? Dat zou mi mooi zijn, ook om een koppeling te maken naar juist onderzoek: welke vragen leven er? Wat moet opgepakt worden? 
  • Financiering. Hoe krijg je je samenspeelplannen gefinancierd? Waar kun je aankloppen? Hoe vind je de weg in de verschillende gemeentelijke regelingen? Hoe krijg je je aanvraag bij een fonds gehonoreerd?
  • Creëren van speelkansen. Samen spelen gaat niet altijd vanzelf. Ook volwassenen weten lang niet altijd hoe ze kinderen speelkansen kunnen bieden. Hoe kun je ouders en kinderen hierin ondersteunen?
  • SamenSpeelNetwerk helpdesk en Eerste Hulp Bij Belofte Maken.   Het SamenSpeelNetwerk presenteert binnenkort een helpdesk als bron van kennis en ervaring. Welke vragen komen bij jullie binnen die door de helpdesk beantwoord kunnen worden en wat kunnen jullie als beloftemakers bijdragen aan de beantwoording van de vragen die bij de helpdesk binnen komen. Bij de helpdesk kunt u ook terecht voor informatie over (voorbeeld)projecten. Kennisdeling via (voorbeeld)projecten is een veelgebruikte methode om kennis te delen. Tijdens deze sessie kunnen kandidaat-Beloftemakers vragen stellen over het maken van een Belofte. 

Meer informatie en aanmelden >>

Datum / tijd

15 juni 2021
Aanvang: 15.00 uur

Prijs

€Gratis