Artikel

Een speeltuin maken doe je zo!

In veel (beheerde) speeltuinen in ons land zijn vrijwilligers actief betrokken. Speelplan is ervan overtuigd dat veel speeltuinen zouden sluiten als er geen vrijwilligers meer actief zouden zijn. Veel van deze vrijwilligers handelen uit goede wil en veelal zijn het mensen met een hands on-mentaliteit.

Maar wat nu als er meer gevraagd wordt dan alleen deze actieve mentaliteit? Wat als de speeltuin bijvoorbeeld volledig op de schop gaat en deze opnieuw moet worden ingericht? Of wat moet er gebeuren als een groep enthousiaste buurtbewoners een nieuwe speeltuin op willen gaan zetten? Wat doen we met een clubgebouw in de speeltuin? Hoe zetten we het beheer gestructureerd op poten? En zo zijn er, in de huidige tijd met de vele regelgeving, veel vragen waar vrijwilligers, maar ook gemeenten of andere betrokken organisaties mee rondlopen. Zo ook bij de gemeente Utrecht. 

Handleiding 

Ongeveer een jaar geleden is bij de gemeente Utrecht het idee ontstaan om een soort van handleiding op papier te zetten voor iedereen die betrokken zou kunnen zijn bij het (her)inrichten en beheren van de speeltuinen in Utrecht. Tot die tijd werd er bij de gemeente gewerkt met een aantal basisinstrumenten, te weten: het beleidskader, een subsidietraject aan de hand van een activiteitenplan en een juridische toetsing (o.a. een HARVO). Eind 2018 heeft de gemeente Speelplan benaderd om te vragen om een naslagwerk te maken met daarin handvaten, tips&tricks en praktijkvoorbeelden. 

Met partijen rond de tafel  

Speelplan is met een aantal partijen rond de tafel gaan zitten om te behoeftes te bespreken. Hierbij schoven medewerkers van de gemeente en diverse vrijwilligers van bestaande speeltuinen in Utrecht aan (De Hoef, Noordse Park en Sportspeeltuin Abstede). En zo hebben we gezamenlijk de brochure “Speeltuin maken doe je zo” ontwikkeld. 

Vijf speeltuinschijven 

In dit naslagwerk leest men van alles over wat er allemaal komt kijken bij een beheerde speeltuin, wat is beleidsvorming, juridische tips over een ‘gewone’ huurovereenkomst of een HARVO, wie kijken er mee, de veiligheid van een speeltoestel en de ruimte er omheen, wat is het WAS, wat wordt er bedoeld met de normen en dergelijke.  
We hebben voor deze brochure de Vijf speeltuinschijven bedacht (de omgeving, het terrein, de bebouwing, de speelruimte en het beheer) en aan de hand van deze schijven en praktijkvoorbeelden de zaken eenvoudig maar duidelijk omschreven. 


De brochure is op 22 oktober jl. bij de heropening van speeltuin Noordse Park door wethouder Victor Everhardt (volksgezondheid, jeugd en jeugdzorg) onthuld en overgedragen aan de Utrechtse speeltuinen. Tegelijkertijd is door een medewerker van Speelplan een workshop gegeven. 


Dit artikel is verschenen in BuitenSpelen 04/2019. Lees meer van BuitenSpelen in onze bibliotheek.

Deel dit artikel