Artikel

Met de buitenspeelkaart op ontdekking in de eigen wijk

Dat kinderen weer meer buiten moeten spelen, daar is iedereen het wel over eens. Zelfs de kinderen vinden het jammer dat zij tegenwoordig zo weinig buitenspelen, blijkt uit recent onderzoek van I&O research in opdracht van De Volkskrant. Maar hoe zorg je er als gemeente nu voor dat de openbare ruimte een volwaardig tegenwicht biedt aan games en social media?

Speelplan, onderzoeks-, -advies en ontwerpbureau voor deopenbare speelruimte, heeft de afgelopen jaren samen met kinderen  in dorpen en stedenveel onderzoek gedaan naar de openbare ruimte. Tijdens de meeste wandelingen horen we van kinderen dat ze de speelruimte niet interessant genoeg vinden en dat er online meer te beleven valt", aldus een medewerker van Speelplan. "Vaak hebben kinderen een terecht punt en zijn de speel- en sportvoorzieningen niet boeiend genoeg, vaak een gevolg van het feit de inrichting veelalis  afgestemdop de allerjongste doelgroep.

Buitenspeelkaart 

Speelplan adviseert gemeenten hoe je speelruimten beter aan kunt laten sluiten bijde jeugd, door ontwerpen te maken waar die doelgroep wel enthousiast van wordt. Doelgroepgerichte herinrichting van speel- en sportplekken in gemeenten kost veel tijd. Om er op de korte termijn voor te zorgen dat kinderen buiten wel de uitdaging kunnen vinden die zij zoeken, hebben we de Buitenspeelkaart ontwikkeld. We merkten tijdens onze onderzoeken dat veel kinderen niet verder kijken dan hun eigen straat of buurtje.Vanuit de speelruimtekaarten die Speelplan voor advies- en participatietrajecten maakt, is de Buitenspeelkaart ontstaan.


Deze plattegrond maakt kinderen en ouders op
een speelse manier wegwijs in de speel- en beweegmogelijkheden van een stad of wijk. Het lijkt een beetje op een plattegrond van een attractiepark of dierentuin, maar dan voor de eigen stad of buurt van bewoners. 

Primeur in Oldebroek 

De eerste Buitenspeelkaart is voor de zomervakantie op de basisscholen in de gemeente Oldebroek uitgedeeld. Op deze kaart staan overigens niet alleen de speelplekken in de buurt aangegeven, maar ook, op de achterkant, allerlei buitenspeelactiviteiten waar kinderen mee aan de slag kunnen gaan.

Breed inzetbaar  

De kaart kan onder andere worden gebruikt voor het vergroten van de bekendheid van speel- en sportvoorzieningen in een gemeente. Bijvoorbeeld gedurende een herinrichtingstraject, bij de realisatie van een nieuwe wijk of als terugkoppeling na een uitgebreid participatietraject. Daarnaast kan de buitenspeelkaart worden ingezet voor het wegwijs maken van nieuwe bewoners en/of toeristen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan andere doelgroepen zoals ouderen die wellicht op zoek zijn naar plekken waar ze anderen kunnen ontmoeten. Of startende trim-/loopgroependie op zoek zijn naar een plek waar ze in het openbaar met een groep bepaalde oefeningen kunnen verrichten.Kortom; de buitenspeelkaarten zijn breed inzetbaar. 


Wilt u meer weten over de mogelijkheden om voor uw gemeente een speel- en beweegkaart op te zetten? Kijk dan www.speelplan.nl
.


Dit artikel is verschenen in BuitenSpelen 03/2019. Lees meer van BuitenSpelen in onze bibliotheek

 

Deel dit artikel