Artikel

Gezond en rookvrij opgroeien in de wijk

In het najaar in 2018 kwamen de kinderen van de kinderraad in Hilversum met het signaal dat ze het erg vervelend vinden dat op de speelplek op de Neuweg gerookt wordt.

Kinderen hebben last van de rook, maar ze durven de grote mensen’ hier niet op aan te spreken. Ook maken ze zich zorgen over de achtergelaten sigarettenpeukjes. Het verhaal raakte me. Wij als grote mensenmoeten luisteren naar de wensen van de kinderen en wij moeten de kinderen helpen om hun dromen waar te maken. Vanuit mijn rol als kinderwerker neem ik de vragen van de kinderen serieus en zoekik de netwerkpartners op die iets kunnen doen voor de kinderen.

Zien roken doet roken 

Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Daar hoort ook een rookvrije speeltuin bij. Geen gevaar van brandwonden of kinderen die peuken oppakken en in hun mond stoppen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen. Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.Dekinderwerkers van Versa Welzijn stimuleren dat het benutten van een natuurlijke, groene en gezonde leefomgeving voor ouders en kinderen vanzelfsprekender wordt. 

Convenant Rookvrije Generatie 

De volgende stap was de wens van de kinderen met netwerkpartners te bespreken,zoals buurtcoördinator van de gemeente, politie, school, BSO en met collega’s van Versa Welzijn, zoals jongerenwerk en buurtwerk. Ook nam ik contact op met GGD.  


Kort hierna voerde GGD een grote actie uit. Op 21 juni ondertekenden ruim 30 partijen-inclusief Versa Welzijn- uit de regio Gooi en Vechtstreek een Convenant
Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. Bij deze bijeenkomst heb ik ook mijn verhaal, met het signaal van de kinderen over de speelplek op de Neuweg, mogen vertellen.  


Wij hebben de kinderen gevraagd of ze zelf ook hun stem willen laten horen. Op 26 september 2018 hebben de kinderen meegewerkt aan een interview voor de lokale tv op de speelplek van de Neuweg. De kinderen merken dat de omgeving meer open staat voor hun mening en die serieus neemt. Op die manier kunnen kinderen oefenen in actief burgerschap.  


De stem van de kinderen werd gehoord en er werd naar de kinderen geluisterd
. Hierdoor werd ons netwerk rondom de rookvrije speelplek alleen maar groter en sterker. Handhaving, wijkagent, buurtbewoners, buurtsportcoach, buurcoördinator en collega’s stonden achter de actie van de kinderen. 
Op de goede weg 

In Hilversum zijn er gelukkig al veel plekken waar kinderen komenrookvrij, zoals schoolpleinen, zwembaden, kinderboerderijen en diverse verenigingen. Maar rookvrij maken van een openbare plek is heel anders. Hier moet je rekening houden met omwonenden en buurtbewoners.  


De omwonenden van de speelplek waren allemaal enthousiast
over het project. Tegenover de speelplek zit Cocon, een grote daklozenopvang.De daklozen gebruiken het plein als rookplek. De volgende stap was om ook met de manager van de Cocon te spreken over onze plannen. Hij reageerde enthousiast.   


De vraag van de kinderen werd bij de gemeente besproken en kort hierna hoorden wij het goede nieuws: De eersteopenbare speelplek in Hilversum die rookvrij wordt verklaard!Van de onthulling wilden we een kinder- en buurtfeest maken. Met de door de kinderen zelfgemaakte uitnodiging hebben wij geflyerd en de buurtbewoners uitgenodigd. Tv, krant, buurtbewoners en netwerkpartners waren ook allemaal uitgenodigd. Wethouder Annette Wolthers verklaarde de speeltuin op 10 november 2018 officieel rookvrij.De inzet en het werk van de kinderen werden niet alleen met een rookvrije speelplek beloond, ook wonnen we op 4 april jl. de Rookvrije Generatie Awardin de categorie Recreatie.

Hoe verder? 

De speelplek op de Neuweg is rookvrij geworden.Sinds die tijd liggen er minder peuken op het plein volgens de kinderen. Ook is het imago van de speelplek veranderd. Actieve buurtbewoners willen hier een ontmoetingsplek voor kinderen en buurtbewoners creëren. 


De kinderen stoppen niet met dromen.De wens is om alle 162 speelplekken in Hilversum rookvrij te maken. Ik heb het geluk dat ik sociaal werk/kinderwerk mag doen endat ik met de kinderen mag dromen en samenwerken om hun wensen, behoeften in beeld te brengen en zover mogelijk waar te maken. 


Dit artikel is verschenen in BuitenSpelen 03/2019. Lees meer van BuitenSpelen in onze bibliotheek

 

Deel dit artikel