Artikel

Blog: Keurmerk voor binnen speeltuinen

Binnenspeeltuinen zijn er in vele soorten en maten. Al regelmatig zijn rapporten uitgekomen over de veiligheid van binnenspeeltuinen. Zo publiceerde de NVWA over de aanwezigheid van al dan niet gecertificeerde toestellen en de (on)veiligheden die deze instantie tegenkomt bij inspecties. Ook is de markt bekend met hun bevindingen over de brand(on)veiligheid van binnenspeeltuinen. Op hun site is een checklijst te vinden waarmee de brand(on)veiligheid van indoor speeltuinen is te bepalen.

Deze speelhallen zijn tegenwoordig niet alleen maar voorzien van de alom bekende met netten omheinde ballenbakken en kunststof glijbanen. Om bezoekers te blijven trekken, is afwisseling noodzakelijk en daarom vinden we er steeds meer luchtkussens, elektrisch aangedreven toestellen als stieren en sweepers, maar ook klimwandenDat maakt dat het inspectieregime mee moet groeien met de markt. Niet alleen inspecteurs, maar ook keurende instanties als de NVWA moeten hun kennis van deze nieuwe producten bijspijkerenHet grote verloop en de snelle vernieuwing van speeltoestellen maakt dat beheerders hun organisatie en administratie goed voor elkaar moeten hebben. Het zorgt er ook voor dat er hoge deskundigheid nodig is om continu een veilige speelomgeving te kunnen garanderen. 


De veiligheid is niet in alle 
binnenspeeltuinen even goed geborgd. Regelmatig komt het Keurmerkinstituut zaken tegen die niet (meer) voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Zo zijn bijvoorbeeld speeltoestellen verbouwd waardoor het certificaat is vervallen of worden attracties niet jaarlijks gekeurd. Opvallend grote verschillen zijn vastgesteld bij de verschillende uitbaters en de toezichtinstructies die horen bij de speeltoestellen worden niet altijd nageleefd.  Vanzelfsprekend zijn er ook binnenspeeltuinen die voldo
en aan alle wettelijke regelsHet Keurmerkinstituut helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van de speeltuinen die momenteel in kwaliteit achterblijven. Daarom is na een lange voorbereiding het Keurmerk Binnenspeeltuinen in het leven geroepen. Dit keurmerk, waarvan het eisenpakket uitvoerig middels pilots is getest, kan vanaf voorjaar 2021 aangevraagd worden. Bij verschillende vestigingen van Monkey Town zijn de eerste pilots uitgevoerd en met onder andere de directie en interne en externe deskundigen van deze speeltuinketen is het eisenpakket bijgeschaafd. Joris Naalden en Donald Koppedraaijer, algemeen en operationeel directeur van Monkey Town, vertellen over hun ervaring met de pilot en het belang van het keurmerk. Naalden: “De laatste jaren is de sector voor indoor vrijetijdsbesteding in Nederland snel gegroeid en geprofessionaliseerd. Als gevolg van deze snelle groei is het voor gasten niet altijd duidelijk wat de kwaliteit van het aanbod is. Veiligheid speelt daarbij een cruciale rol. Binnenspelen draait om vertrouwen: vertrouwen dat ouders hun kind met een gerust hart in een speeltuin kunnen laten spelen omdat het veilig is. Als marktleider in Nederland heeft veiligheid bij Monkey Town te allen tijde de hoogste prioriteit, daaraan deden wij al geen concessies. De toekenning van het eerste Keurmerk Binnenspeeltuinen betekent voor ons dat de markt onze focus op veiligheid en kwaliteit herkent en erkent en dat ons hoge veiligheidsniveau nog verder is aangescherpt. 

Wat toetst het Keurmerkinstituut?  

Het keurmerk bestaat uit drie categorieën: brons, zilver en goud. Het eisenpakket (EP154) bestaat uit eisen op meerdere gebieden zoals veiligheid, service en toezichtAfhankelijk van de klasse brons, zilver of goud gelden minder zware of zwaardere eisen voor deze criteria. De toetsing bestaat uit een audit en inspectie waarin het gehele eisenpakket aan bod komt. Daarna wordt vervolgens jaarlijks een beknoptere audit gehouden, waarin een deel van de eisen wordt belicht. De speeltuin moet aantonen te voldoen op alle eisen, door inspectierapporten, certificaten en andere zaken te tonen. Voldoet de speeltuin, dan ontvangt deze een certificaat en gevelbord met het desbetreffende niveau keurmerk van de binnenspeeltuin.  

NVWA 

Na het verstrekken van het keurmerk aan een binnenspeeltuin wordt de NVWA hiervan op de hoogte gebracht. Binnenspeeltuinen met het keurmerk brons, zilver of goud voldoen aan alle wettelijke eisen en blinken op alle fronten uit. Vanzelfsprekend bepaalt de NVWA zelf zijn beleid en bepaalt welke speeltuinen door hen gecontroleerd zullen worden. Het Keurmerkinstituut is er echter van overtuigd dat die controle bij de keurmerkhouders achterwege kan blijven. 

De toekomst 

Nu al is gebleken dat de binnenspeeltuinen die nog niet voldoen veel baat hebben bij de audit en de kwaliteit naar boven weten te schroeven. De audit is niet alleen een controle van de huidige stand van zaken maar opent de ogen van de beheerder hoe de kwaliteit nog meer verhoogd kan worden.  


Alle binnenspeeltuinen komen in aanmerking, klein of groot, bij campings, vakantieparken of restaurants. 
Het Keurmerkinstituut verwacht het eerste certificaat nog dit jaar te kunnen verstrekken. Al een groot aantal binnenspeeltuinen heeft aangegeven het keurmerk zo snel mogelijk te willen behalen.  


Jeroen Bos
 

www.keurmerk.nl 


Dit artikel is verschenen in BuitenSpelen 01/2021. Lees meer van BuitenSpelen in onze digitale bibliotheek

Deel dit artikel