Artikel

Frequente inspectie en onderhoud in ieders belang

Sinds 1997 moeten speel- en attractietoestellen voldoen aan veiligheidseisen die zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Het WAS).

Om het speelareaal zo optimaal mogelijk te houden, is het advies om regelmatig inspecties en onderhoud uit te voeren. Leveranciers van speeltoestellen schrijven vaak een hoge inspectie- en onderhoud frequentie voor om alles veilig en heel te houden. Zo wordt voorgeschreven om maandelijks controles uit te voeren op onder andere het aandraaien van de bouten, smeren van lagers en het tijdig signaleren van slijtage. Ook de norm EN 1176 schrijft voor om maandelijks of minimaal eenmaal per kwartaal een inspectie uit te voeren (NEN-EN 1176-7:2008).  

Frequente inspectie loont 

Goed en frequent inspecteren is nuttig. Vooral nu tijdens de huidige Coronaperiode de intensiteit van het gebruik van speel- en sportobjecten in de openbare ruimte toe neemt. Als de intensiteit van het gebruik hoger ligt, zal de slijtage ook toenemen. Door regelmatig te inspecteren signaleer je gebreken vroegtijdig en kun je op tijd ingrijpen om erger te voorkomen. Onderhoudskosten blijven zo beperkt. 

Inspectiewaaier 

Een handige tool bij het inspecteren is de Inspectiewaaier van Speelplan. In de waaier staat een samenvatting van relevante normen. De inspectiewaaier wordt onder meer gebruikt bij cursussen over veiligheid die door Speelplan worden georganiseerd. 

Meerjarenonderhoudsplan 

Om als gemeente of organisatie inzicht te krijgen in de werkzaamheden en kosten voor het onderhoud van speel- en sportobjecten met hun ondergronden is het raadzaam om een onderhoudsplan op te stellen. Met een meerjarenonderhoudsplan kan er een inschatting worden gemaakt welke financiële middelen er vrij gemaakt moeten worden in de komende jaren, om het speelareaal goed en veilig te houden. 


Frequent inspecteren en
 het goed bijhouden van onderhoud loont! Wil je meer weten over inspecties, de inspectiewaaier of een meerjarenonderhoudsplan, neem dan contact op met Speelplan. 

 

Deel dit artikel