Artikel

Trends in buitenspelen #3

Voor de laatste editie van BuitenSpelen van 2020 deed onze hoofdredacteur Wijnand Beemster een rondgang langs diverse experts. Vandaag uitgelicht: de rondgang langs experts Naomi Felder, Peter Steenbergen

Naomi Felder
ontwerper kindvriendelijke buitenruimtes bureau feld., naomi@bureaufeld.nlwww.bureaufeld.nl

Stedelijke ruimtes 'in de luwte'

In 2016 publiceerde ik met Lia Karsten het boek De nieuwe generatie stadskinderen. Een van de onderwerpen was het sterk teruglopen van de zelfstandige actieradius (right to roam) van kinderen. Odie terugloop te keren richten we ons op twee thema’s: mobiliteit en buurt. Door het sturen op andere mobiliteit kan de ruimte voor de deur, de straat, veranderen van doorgangsruimte naar verblijfsruimte. Prioriteer daarom voet boven fiets en fiets boven auto.  Zo ontstaan speelplekken voor de deur en parkeerplekken om de hoek.  


De laatste jaren zien we veel ontwikkelingen die met sturing op mobiliteit 
de verblijfskwaliteit verhogen, zoals de Superblocks in Barcelona en in Amsterdam het plan voor Raveleen autoluwe, groene en gemengde woonbuurt in het hart van Zuidas. Beide projecten zijn gericht op het creëren van stedelijke ruimtes in de luwte, waar buren elkaar ontmoeten en waar bij de woningen gespeeld kan worden.  


Steden als 
Parijs, Milaan en Melbourne zetten in op de 15 minuten stad, bestaande uit buurten met een hoog voorzieningenniveau en een hoge voet- en fietsbereikbaarheid. De langzame mobiliteit hierin versterkt sociale netwerken en kansen op ontmoeting. Deze voorbeelden zijn voor de Nederlandse praktijk en het zelfstandig spelen van kinderen zeer hoopgevend. De komende jaren staan we voor een forse verdichtingsopgave. We pleiten ervoor om het belang van kinderen al aan de start van de planvorming mee te nemen. Zo kunnen we inclusieve steden waarborgen en ruimte laten voor het vrij roamen van stadskinderen.   

- Door sturing op mobiliteit verblijfskwaliteit verhogen
- Meer stedelijke ruimtes ‘in de luwte’ 


Peter Steenbergen
algemeen directeur / bestuurder van Thuis Op Straat, peter.steenbergen@thuisopstraat.nlwww.thuisopstraat.nl 

Maak van populaire games ook buitenspeelversie

Buitenspelen is tijdens de coronacrisis, nog meer dan daarvoor, vervangen door thuis spelen met de Playstation, Xbox of het mobieltje. Bij elkaar binnen spelen is vervangen door online afspraken en ontmoetingen. Zelfs pesten vindt digitaal plaats. Echt contact maken met leeftijdsgenoten verschuift naar de achtergrond en er wordt nauwelijks meer actief bewogen. Dit brengt niet alleen de gezondheid in gevaar, maar ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Hoe krijg je een kind weer naar buiten en tegelijkertijd aan het bewegen? Het antwoord lijkt simpel: ontwikkel van elke populaire game ook een buitenspeelversie 


Op de Rotterdamse pleinen lijkt de jeugd al het antwoord te hebben gevonden: een zelfbedachte fysieke versie van ‘
Among us’ is de favoriete invulling van de vrije tijd. Het mooie van deze alternatieve offline versie is dat het een interessante mix is geworden van oud-Hollandse spelletjes als verstoppertje en tikkertje met verlos. En met een beetje fantasie ontdek je zelfs Annemaria Koekoek. Voor het vrijwel onbeperkte aantal deelnemers zijn er verschillende rollen, opdrachten en taken.  Zo stimuleert het spel creativiteit, motorische en sociale ontwikkeling. En het is nog leuk ook!  


- Ontwikkeling buitenspeelversies van populaire games. Naomi Felder

Peter Steenbergen


Dit artikel is verschenen in BuitenSpelen 04/2020. Dit nummer is gratis te lezen in onze digitale bibliotheek


Tweewekelijks onze gratis nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je gratis in >>


 

Deel dit artikel