Artikel

Playground in One Day: primeur in Enschede

Samen met de buurt en de gemeente Enschede hebben Yalp, Pleinplakkers en de Krajicek Foundation in de Wijk Boswinkel een afgetrapt voetbalveldje met asfaltondergrond in één dag veranderd in een duurzame, innovatieve en sociaal-veilige speelplek.

Nederlandse kinderen bewegen te weinig. 80% van de kinderen in Nederland haalt de dagelijkse beweegnorm niet. In aandachtswijken,zoals de wijk Boswinkel,ligt dat percentage nog flink hoger: 97%. Om Nederlandse kinderen meer te laten bewegen hebben Yalp en de Krajicek Foundation de handen ineengeslagen voor Playground in One Day.Pleinplakkers, onderdeel van KSP Kunstgras in Lelystad, werd gevraagd om mee te doen voorbelijningen, coatings, pleinversieringen en het prepareren van de ondergrond

Ideale buitenspeelplek

Playground in One Dayis geïnspireerd door de Amerikaanse stichting KABOOM, die in één dag met buurtbewoners speelplekken aanlegt.Yalp en de Krajicek Foundation hebben het vergelijkbare concept Playground in One Dayontwikkeld. Criteria zijn: de speelplek moet uitdagend zijn, interactief en verbindend voor de hele buurt. Op zaterdag 21 september 2019 is in de wijk Boswinkelde eerstePlayground in One Day gerealiseerd. Samen met de gemeente Enschede, speeltuinvereniging, naastgelegen school en de buurt is een voormalig asfaltveldje opnieuw ingericht.

 

Divers bewegen voor iedereen

De herinrichting verloopt gefaseerd. Het eerste deel is op 21 september gerealiseerd, een voetbalveld met interactief doel (zie bijstaande foto – red). Het tweede deel (zie bijstaande plattegrond – red.) volgt binnenkort.Het speelterrein is verdeeld in verschillende spelzones, metdiverse faciliteiten voor sporten,spelen en bewegen. Naastde interactieve voetbalwand -en sportveld, is er een bootcamp zone, een outdoor classroom met interactieve spelelementen, een beweegtuin voor ouderen en een uitdagend klim- en klautertoestel. Meer dan 80% van onderdelen is bespeelbaar voor minder validen. Een beweegpadverbindt de diverse spelzones met elkaar. Buurtsportcoaches en Krajicek Scholarshipperszijn aangesteld voor gratis sport- en spelbegeleiding. Ze organiseren lokale sporttoernooien en sociale events die toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners.

Meetbare impact 

Met Playground in One Day willen Yalp en de Krajicek Foundation ook anderen gemeenten stimuleren om een ideale buitenspeelplek te realiseren. Het Mulier Instituut gaat een impactstudie uitvoeren waarin de sociale cohesie, het gebruik van speelzones door de verschillende doelgroepen en de sociale veiligheid zullen worden gemeten. Ook worden er werkbezoeken en inspiratiesessies voor andere gemeenten georganiseerd. 

Maatschappelijke meerwaarde 

Kilian Peschel, Pleinplakkers, is enthousiast over de primeur in Nederland van Playground in One Day. De transformatie van het speelveldin de wijk Boswinkelis uitermate succesvol verlopen. Er is iets heel moois ontstaan. Wat ons ook enorm aansprak,is dat het hier gaat om een project met maatschappelijke meerwaarde, tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke inzet vanheel veel partijen die allemaal één doel voor ogen hadden: een topplek maken voor bewegen, spelen en sociale interactie in de wijk Boswinkel.” 


Dit artikel is geschreven voor BuitenSpelen 01/2020, die op 27 maart bij u op de mat ligt. Lees meer van BuitenSpelen in onze bibliotheek


Deel dit artikel