Artikel

Online Verbindingsdag over Samen Spelen & bewegen

In nauwe samenwerking met Ruimte voor de Jeugd organiseren Branchevereniging Spelen en Bewegen, Jantje Beton en NUSO, VNG, Veiligheid.NL, KennisCentrum Sport en Bewegen en Acquire Publishing, uitgever van onder meer het vakblad BuitenSpelen, op 30 juni van 13.30 -17.00, de online én gratis Verbindingsdag Samen Spelen en Bewegen.

Verbinding is het sleutelwoord

Froukje Hajer, voorzitter Ruimte voor de Jeugd over het belang van de Verbindingsdag: “Thema van de dag is samen spelen en bewegen en haakt daarmee aan bij de transitie die nu gaande is. Verbinding is het sleutelwoord. Gemeentes benaderen buiten spelen steeds meer integraal. Sporten, spelen en bewegen en goede voorzieningen in buurten, zijn belangrijk voor de gezondheid en de leefbaarheid. Met extra aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien met risicofactoren. Het besef dringt door dat een kindvriendelijke gemeente een gemeente is die aantrekkelijk is voor iedereen! Tijdens de Verbindingsdag is volop aandacht hoe die integratie verloopt en wat erbij komt kijken.”  

Samenspel van vele beleidsterreinen

“Spelen en bewegen is een onderdeel van vele beleidssectoren, niet alleen van de sport! Het sociale domein, de gezondheidszorg, ruimtelijke ordening Kunst en cultuur, het onderwijs, en verkeer en vervoer. Gezamenlijk zorgen sectoren voor een beweeg- en speelvriendelijke, gezonde omgeving. In basisvoorzieningen in buurten vervullen professionals en vrijwilligers in jeugdwerk, onderwijs (sport)verenigingen en opvang een belangrijke pedagogische rol.” Samenvattend zegt Froukje: “Fysiek beleid kan niet zonder sociaal beleid. Wat heb je aan een mooi ingerichte speelplek, waar niet gespeeld wordt?”

Spelen en bewegen voor iedereen

Froukje vervolgt: “De verbreding naar andere terreinen en sectoren biedt enorme kansen!  Tegelijkertijd zien we ook dat andere doelgroepen zich verbinden met buiten spelen en bewegen. Er is van sprake intergenerationele benaderingen. En inclusief denken voor mensen met en zonder beperkingen. Spelen en bewegen is voor iedereen van belang!”

Spelen in Coronatijd

Tijdens de Verbindingsdag is aandacht voor spelen in corona tijd. Ruimte voor de Jeugd organiseerde 4 juni een Speelforum over dat onderwerp. Froukje bespreekt in een sessie met orthopedagoog en speltherapeut Pim van der Pol dit thema: “De afgelopen maanden hebben we gezien hoe belangrijk ruimte is in de buurt, om te bewegen, te spelen en om elkaar te ontmoeten. De afstand die we in acht moeten nemen, vraagt om meer vierkante meters. Ook hier geldt weer: een leefomgeving waarin volop ruimte is om te sporten, spelen en te bewegen, voor iedereen, vraagt inzet van vele beleidssectoren. Want de druk op de ruimte is groot, vele beleidsdoelen raken aan de schaarse publieke. Vooral op plekken waar woningen klein zijn, en minder ruimte beschikbaar is en waar mensen in sociaal kwetsbare leefomstandigheden verkeren of extra zorg behoeven, zijn extra inspanningen nodig. Hoe je zo’n complex traject kunt bewandelen, om ook op kritische plekken speelruimte te waarborgen, is een van de vele thema’s tijdens de Verbindingdag.   

Kernvragen

Over de kernvragen van de Verbindingsdag zegt Froukje: “Centraal staat de vraag: hoe kunnen we vanuit verschillende beleidsinvalshoeken en met inzet van verschillende sectoren optimale mogelijkheden bieden voor buiten spelen? En waar liggen kansen en uitdagingen, en wat kunnen we nu al doen? Dat alles zo concreet mogelijk.”

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden voor de gratis en online Verbindingsdag Spelen en Bewegen, kun je terecht op de website.

 

 

Deel dit artikel