Artikel

Speelforum behandelt speelkwesties

Nóg meer ons best doen, nóg beter presteren, nóg meer kennis, iedereen langs de meetlat. Dat is het dominante paradigma in onze samenleving. Dat zie je terug in het dagelijks leven van kinderen. Hun tijd wordt steeds sterker door volwassenen gestuurd en bepaald.  

Blijft er ruimte om te exploreren, te experimenteren, buiten de lijntjes te gaan, kortom: te spelen? Het is een oerdrive, die kinderen helpt om een veerkrachtige identiteit te ontwikkelen.Het zevende Speelforum, op 28 november in Tilburg, zoekt antwoorden op deze vragen. Hoe kunnen professionals die met kinderen werken de voorwaarden scheppen voor spel? Hoe verzorgen professionals hun eigen speelse natuur? En hoe geef je spelen een plek in de diverse opleidingen?

Thema's 

De thema’s van het Speelforum zijn gerelateerd aan de tien zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in het General Comment 17 op artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag. In dit zevende Speelforum sluiten wij aan bij de concerns 6 en 7. 

1. Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel 

2. Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen 

3. Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte 

4. Onvoldoende toegang tot natuur 

5. Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid 

6. Prestatiedruk, met name in het onderwijs 

7. Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema 

8. Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden 

9. Toenemende rol van elektronische media 

10. Marketing en commercialisering van spel.

Over Speelforum

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche van International Play Association. Het is dé plek waar we - los van belangen – kunnen debatteren over de kracht van spelen. Het Speelforum verbindt actoren, stimuleert de discussie, agendeert het belang van spel en helpt met de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen. 


Het Speelforum vindt tweemaal per jaar plaats.  

 

Deel dit artikel