Artikel

Juiste locatie essentieel voor plaatsing interactieve speeltoestellen

Buiten kijf staat dat buiten spelen gezond is. Feit is echter wel dat computergames een concurrent zijn voor bijvoorbeeld klimtoestellen, glijbanen, verstoppertje spelen, voetballen of touwtje springen. Omdat kinderen vaak niet uit zichzelf bewegen, moeten ze verleid worden met een verrassende speelruimte. Bijvoorbeeld door het plaatsen van interactieve speeltoestellen die de spanning van computergames met actief buiten spelen en sociale interactie combineren.

In Den Haag staan op een aantal plekken interactieve speeltoestellen. “We zijn begonnen met de Yalp Sutu”, geeft Johan Molenkamp aan. Hij is Stadsdeelmedewerker beheer bij de gemeente Den Haag. In de stad Den Haag staan al vijftien interactieve speeltoestellen, inmiddels heeft hij al zo’n zes projecten begeleid met interactieve speeltoestellen en hij is enthousiast over deze relatief nieuwe vorm van spelen. “Het is een combinatie van educatie en bewegen. Vanuit de gemeente wordt interactief spelen gestimuleerd, naast traditioneel en natuurlijk spelen.”


Niet elke locatie is geschikt

Het eerste interactieve speeltoestel werd in overleg met jeugdwerk gerealiseerd. “We hebben eerst geïnformeerd bij de doelgroep of een dergelijk speeltoestel kans van slagen zou hebben. Pas daarna zijn we overgegaan op aanschaf. Daarna is onder meer door mond-tot-mondreclame ook op andere locaties voor interactieve speeltoestellen gekozen. Je moet ze niet overal neerzetten, niet elke locatie is geschikt. Zo moet er bijvoorbeeld veel jeugd in de buurt wonen, de (geluids-)toestellen moeten op enige afstand van woningen staan en het toestel moet aansluiten bij de specifieke wensen van de doelgroep. Momenteel werk ik in een nieuwbouwstadsdeel, daar is relatief minder groen voor natuurlijk spelen. Interactief spelen is daar echt van toegevoegde waarde: want de toestellen hebben een relatief kleine oppervlak nodig bij plaatsing en gaan inactiviteit van jeugd tegen. Met interactief spel spreek je kinderen aan die normaal minder gemotiveerd zijn om te bewegen, om toch naar buiten te komen. In Loosduinen, waar ik eerder werkte, is natuurlijk spelen juist geschikter door de groene omgeving en de duinen. Over het algemeen geldt dat traditioneel, natuurlijk en interactief spelen, doordat ze ieder hun eigen voordelen hebben, heel goed samen gaan.”

 

Quest Den Haag

Participatie van groot belang

Voordat de gemeente nog meer interactieve speeltoestellen zal plaatsen moet daar eerst vraag naar zijn. “Participatie is van groot belang. We gaan pas over tot het plaatsen van nieuwe toestellen als er vanuit de jongeren of ouderen behoefte aan is en zij met een plan van aanpak komen.Maar dat geldt ook voor andere productgroepen als skatebanen of bootcampveldjes."

Deel dit artikel