Bedrijfsnieuws

Kennisdag Circulaire Speelruimte

Het doel van deze kennisdag is samen ontdekken: Wat en hoe kunnen we circulair zijn in speelruimte? Met de deelnemers uit het werkveld zal de dag resulteren in 24 speerpunten vanuit 8 verschillende invalshoeken. Dat is het startpunt voor aangepast denken en werken. En om te komen tot een circulaire toekomst in 2050. De Kennisdag Circulaire Speelruimte is voor speelruimteambtenaren (beleid, beheer, ontwerp, inkoop) en (een selectie van) circulaire speelruimteleveranciers.

Kernonderwerp speelruimte
Hoe geven we 'rijksopgave Nederland circulair in 2050' vorm voor speelruimte.
Wat kunnen we doen? Waar beginnen we? Wie zijn er nodig? Hoe geven we samenwerking hierin vorm?


U start met een plenair deel waar een deskundige komt uitleggen wat circulair is en wat daarbij komt kijken. Vervolgens splitst u op in werksessies.
Elke werksessie wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige op het kernonderwerp en door iemand die de speelkant ervan belicht. Daarna volgen werkvormen om te komen tot de drie kernpunten voor dat kernonderwerp. Een kernpunt kan daarbij van alles zijn, van gewoon doen tot nader onderzoek gewenst. Dit is aan de deelnemers.
Aan het eind van de dag is er weer een plenair deel waar deze kennis wordt gedeeld onder begeleiding van de dagvoorzitter.


Dagindeling

09:00u - Inloop
09:30u - Plenair keynote Yolanda Musson
10:30u - Werksessies ronde 1
12:00u - Lunch en markt
13:00u - Werksessies ronde 2
14:30u - Koffie en markt
15:00u - Plenair afsluiting
16:30u - Netwerkborrel

 

Allewerksessies.pdf laat u inspireren tijdens de werksessies met brede achtergrond
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel