Beleid en regelgeving 

Op deze pagina vindt u nieuws, visies en achtergronden over speelbeleid en belangrijke actuele thema’s als participatie, veiligheid, gezondheid, aanbesteden, normen en meer.

Herinrichting speelterrein Hazekamp

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2013","Status":"Gerealiseerd"}

Nu de bouw van de nieuwe wijk ‘De Ambacht’ in Wageningen bijna voltooid is, is het naburige speelterrein op de Hazekamp aan de beurt. Op ...

Lees meer

Lijst keurende instanties ingekort

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2013","Ontwerp-Advies-Onderzoek":"Het Keurmerkinstituut"}

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft onlangs de lijst van aangewezen keurende instanties (AKI's) ingekort. Op de site van de NVWA staat welke instanties ...

Lees meer

Klimpark ter bestrijding natuurtekort

Project
{"Status":"Gerealiseerd","Leverancier":"AvaTarZ Nature Park"}

Kinderen komen steeds minder buiten. Uit omgevingspsychologisch onderzoek blijkt dat contact met de natuur een gunstige invloed heeft op het functioneren van kinderen. Vanuit die ...

Lees meer

Jantje Beton Speelwijken in Leeuwarden en Tilburg

Project
{"Ontwerp|Advies|Realisatie":"Nijha BV","Status":"In uitvoering","Type project":"Woongebied","Overheid-Verenigingen-Stichtingen":"Jantje Beton"}

Jantje Beton heeft vier speelwijken in Nederland geadopteerd. Inmiddels vindt een metamorfose plaats. Leeuwarden en Tilburg zijn al een heel eind op streek met speellinten, ...

Lees meer

Pedagogische visie woonwijken kleurt mogelijkheden

Nieuws
{"Opdrachtgever":"Gemeente Almere"}

Ontwerpers, gemeentes én ouders onderschatten wat spelen nodig heeft. Nieuwe woonwijken, getekend zonder inzicht hoe kinderen deze ervaren, zijn opgemaakt uit prachtige rechte zichtlijnen, zonder ...

Lees meer

NISB Pilots BeweegVriendelijke Omgeving

Nieuws
{"Onderzoek":"NISB"}

In negen wijken draait momenteel een pilot om te onderzoeken wat een omgeving  beweegvriendelijk maakt. Veiligheid en een gebrek aan een overkoepelende visie over sport ...

Lees meer

Onderzoek: ‘Gemeenten worstelen met speelbeleid’

Nieuws
[]

Dat kinderen minder buiten spelen, komt omdat ze meer achter TV en PC hangen. Fout, stelt Anne Koning. “Vaak ligt het aan de inrichting van ...

Lees meer

Kennis jongerenwerk weinig benut bij jeugdbeleid

Nieuws
{"Leverancier":"MOVISIE"}

Lokaal jeugdbeleid wordt steeds vaker ontwikkeld op basis van politie-informatie. Aan de praktijkkennis van jongerenwerkers wordt onvoldoende waarde gehecht, zo blijkt uit het onderzoek ‘Politie ...

Lees meer

Ballenbak IKEA het Nieuwe Spelen?

Nieuws
{"Overheid-Verenigingen-Stichtingen":"Speeltuinwerk Limburg"}

Speeltuinwerk Limburg gaat graag het gesprek met u aan over de redenen waarom kinderen zo weinig buiten spelen. “Misschien moeten we af van de wens ...

Lees meer

Positief jeugdbeleid: Jong Lokaal Bokaal

Nieuws
{"Overheid-Verenigingen-Stichtingen":"NJR"}

De gemeenten Den Haag, Heerhugowaard en Westervoort zijn uitgeroepen tot de drie finalisten in de strijd om de Jong Lokaal Bokaal: de landelijke wedstrijd waarbij ...

Lees meer

Zestig geregistreerde SVS-inspecteurs

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2011","Verenigingen Stichtingen":"Stichting Veilig Spelen"}

De stichting Veilig spelen (SVS) is in 2011 opgericht om de inspectie van speeltoestellen verder te professionaliseren. In het eerste jaar is hard gewerkt aan ...

Lees meer

Hang- en beweegplek voor tienermeiden

Product

Tienermeiden worden vaak niet bereikt door initiatieven om meer te bewegen. Daarom heeft VelopA-Omniplay onderzocht wat de hang- en beweegplek is die tienermeiden wel aanspreekt. ...

Lees meer

Rapport onderzoek bso

{"Realisatiejaar":"2012"}

TNS Nipo heeft het rapport ‘Wat vinden kinderen ervan? Een kwalitatieve en kwantitatieve verkenning’ uitgebracht. De uitgave beschrijft de conclusies van een onderzoek dat TNS ...

Lees meer

Kinderen fitter door meervoudige aanpak

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Onderzoek":"TNO"}

Het Duits-Nederlandse onderzoek ‘Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving’ (GKGK) laat na drie jaar goede resultaten zien. Bijna alle deelnemende Nederlandse kinderen laten een verbetering ...

Lees meer

Diversiteit en nieuwe technologie benutten

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012"}

Het georganiseerde karakter van hedendaags spelen heeft enerzijds bijgedragen aan de ontwikkeling van speelplekontwerp, maar heeft anderzijds geleid tot verarming en standaardisering. Dat stelt Mathieu ...

Lees meer

Bezuinigingen: ‘Regie terug bij burger’

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Status":"In voorbereiding"}

De gemeente Stichtse Vecht heeft op een totaal van 105 miljoen al 15 miljoen euro moeten bezuinigen. Om te voorkomen dat spelen de dupe wordt, ...

Lees meer

Samenwerking NEN en STABU

Nieuws

Intensieve samenwerking NEN en STABU NEN en STABU hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee breekt een nieuwe fase aan in het koppelen van kwaliteitsdocumenten met bestekspecificaties. ...

Lees meer

Lelystad bezuinigt een derde speelplekken weg

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Type project":"Woongebied","Status":"In voorbereiding","Opdrachtgever":"Gemeente Lelystad"}

De gemeente Lelystad voert verregaande bezuiniging door waardoor onder meer een derde van alle speelplekken zal verdwijnen. In straatgesprekken is met de wijkbewoners overlegd welke ...

Lees meer

De juridische kant van speelnatuur

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Type project":"Woongebied","Status":"Gerealiseerd","Opdrachtgever":"Gemeente Uithoorn","Ontwerp-Advies-Onderzoek":"Boomjuristen B.M. Visser en partners","Overheid-Kenniscentrum":"Programmabureau Natuur en Milieu Educatie - NME"}

Tijdens de netwerkbijeenkomst van Natuurweb Noord-Holland dit voorjaar in Uithoorn gaf 'boomjurist' Bart Visser van Speelnatuur Veilig een presentatie over de juridische kant van speelnatuur. ...

Lees meer

Kijk-, lees- en doemap Buitenspelen

Product
[]

Wethouder Filip van As van de gemeente Zwolle heeft het eerste exemplaar van de (ver)nieuw(d)e map Buitenspelen in ontvangst genomen. Voor begeleiders in onderwijs en opvang ...

Lees meer