Beleid en regelgeving 

Op deze pagina vindt u nieuws, visies en achtergronden over speelbeleid en belangrijke actuele thema’s als participatie, veiligheid, gezondheid, aanbesteden, normen en meer.

Onderzoek: ‘Gemeenten worstelen met speelbeleid’

Nieuws
[]

Dat kinderen minder buiten spelen, komt omdat ze meer achter TV en PC hangen. Fout, stelt Anne Koning. “Vaak ligt het aan de inrichting van ...

Lees meer

Kennis jongerenwerk weinig benut bij jeugdbeleid

Nieuws
{"Leverancier":"MOVISIE"}

Lokaal jeugdbeleid wordt steeds vaker ontwikkeld op basis van politie-informatie. Aan de praktijkkennis van jongerenwerkers wordt onvoldoende waarde gehecht, zo blijkt uit het onderzoek ‘Politie ...

Lees meer

Ballenbak IKEA het Nieuwe Spelen?

Nieuws
{"Overheid-Verenigingen-Stichtingen":"Speeltuinwerk Limburg"}

Speeltuinwerk Limburg gaat graag het gesprek met u aan over de redenen waarom kinderen zo weinig buiten spelen. “Misschien moeten we af van de wens ...

Lees meer

Positief jeugdbeleid: Jong Lokaal Bokaal

Nieuws
{"Overheid-Verenigingen-Stichtingen":"NJR"}

De gemeenten Den Haag, Heerhugowaard en Westervoort zijn uitgeroepen tot de drie finalisten in de strijd om de Jong Lokaal Bokaal: de landelijke wedstrijd waarbij ...

Lees meer

Zestig geregistreerde SVS-inspecteurs

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2011","Verenigingen Stichtingen":"Stichting Veilig Spelen"}

De stichting Veilig spelen (SVS) is in 2011 opgericht om de inspectie van speeltoestellen verder te professionaliseren. In het eerste jaar is hard gewerkt aan ...

Lees meer

Hang- en beweegplek voor tienermeiden

Product

Tienermeiden worden vaak niet bereikt door initiatieven om meer te bewegen. Daarom heeft VelopA-Omniplay onderzocht wat de hang- en beweegplek is die tienermeiden wel aanspreekt. ...

Lees meer

Rapport onderzoek bso

{"Realisatiejaar":"2012"}

TNS Nipo heeft het rapport ‘Wat vinden kinderen ervan? Een kwalitatieve en kwantitatieve verkenning’ uitgebracht. De uitgave beschrijft de conclusies van een onderzoek dat TNS ...

Lees meer

Kinderen fitter door meervoudige aanpak

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Onderzoek":"TNO"}

Het Duits-Nederlandse onderzoek ‘Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving’ (GKGK) laat na drie jaar goede resultaten zien. Bijna alle deelnemende Nederlandse kinderen laten een verbetering ...

Lees meer

Diversiteit en nieuwe technologie benutten

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012"}

Het georganiseerde karakter van hedendaags spelen heeft enerzijds bijgedragen aan de ontwikkeling van speelplekontwerp, maar heeft anderzijds geleid tot verarming en standaardisering. Dat stelt Mathieu ...

Lees meer

Bezuinigingen: ‘Regie terug bij burger’

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Status":"In voorbereiding"}

De gemeente Stichtse Vecht heeft op een totaal van 105 miljoen al 15 miljoen euro moeten bezuinigen. Om te voorkomen dat spelen de dupe wordt, ...

Lees meer

Samenwerking NEN en STABU

Nieuws

Intensieve samenwerking NEN en STABU NEN en STABU hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee breekt een nieuwe fase aan in het koppelen van kwaliteitsdocumenten met bestekspecificaties. ...

Lees meer

Lelystad bezuinigt een derde speelplekken weg

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Type project":"Woongebied","Status":"In voorbereiding","Opdrachtgever":"Gemeente Lelystad"}

De gemeente Lelystad voert verregaande bezuiniging door waardoor onder meer een derde van alle speelplekken zal verdwijnen. In straatgesprekken is met de wijkbewoners overlegd welke ...

Lees meer

De juridische kant van speelnatuur

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Type project":"Woongebied","Status":"Gerealiseerd","Opdrachtgever":"Gemeente Uithoorn","Ontwerp-Advies-Onderzoek":"Boomjuristen B.M. Visser en partners","Overheid-Kenniscentrum":"Programmabureau Natuur en Milieu Educatie - NME"}

Tijdens de netwerkbijeenkomst van Natuurweb Noord-Holland dit voorjaar in Uithoorn gaf 'boomjurist' Bart Visser van Speelnatuur Veilig een presentatie over de juridische kant van speelnatuur. ...

Lees meer

Kijk-, lees- en doemap Buitenspelen

Product
[]

Wethouder Filip van As van de gemeente Zwolle heeft het eerste exemplaar van de (ver)nieuw(d)e map Buitenspelen in ontvangst genomen. Voor begeleiders in onderwijs en opvang ...

Lees meer

Het openbare schoolplein volgens Jantje Beton

{"Overheid-Verenigingen-Stichtingen":"Jantje Beton"}

Wat zijn problemen waar scholen tegen aanlopen wanneer zij hun schoolplein openbaar maken? En wat zijn de beste tips/ kansen om hiermee om te gaan? ...

Lees meer

Wet- en regelgeving op het schoolplein

{"Overheid-Verenigingen-Stichtingen":"Stichting Veilig Spelen"}

Om een veilige schoolomgeving te creëren moeten het schoolgebouw en het schoolplein aan bepaalde wetten en normen voldoen. Wat zijn relevante wetten en normen met ...

Lees meer

Buitenspelen in de Haagse formatie

[]

In verkiezingsprogramma’s beloofden de partijen vele beleidsmaatregelen die kinderen en jongeren ten goede komen. Terwijl in Den Haag de formatie plaatsvindt, bekijkt Froukje Hajer de ...

Lees meer

Minder maar betere speelplaatsen Delft

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Type project":"Woongebied","Status":"In uitvoering","Opdrachtgever":"Gemeente Delft"}

Begin 2012 waren de speeltoestellen in Delft verdeeld over 206 plaatsen. Het aantal wordt dit jaar teruggebracht naar 191, maar met meer aandacht voor de ...

Lees meer

Minder maar betere speelplaatsen Delft

Nieuws
{"Realisatiejaar":"2012","Type project":"Woongebied","Status":"In uitvoering","Opdrachtgever":"Gemeente Delft"}

Begin 2012 waren  de speeltoestellen in Delft verdeeld over 206 plaatsen. Het aantal wordt dit jaar teruggebracht naar 191, maar met meer aandacht voor de ...

Lees meer

Toegankelijke speeltuinencampagne

Nieuws
[]

Campagne voor toegankelijke speeltuinen In de speeltuin, dé plek waar kinderen samen spelen, kunnen gehandicapte kinderen vaak niet terecht. Want verreweg de meeste speeltuinen in ...

Lees meer