Blog

Opmerkelijk onopgemerkt

Sommige dingen wennen nooit. En andere dingen wennen makkelijker dan je lief is. Verkeer is een voorbeeld daarvan. Komend half jaar wil ik deze blog inzetten voor zaken in verkeer en vervoer, die kennelijk maar al te goed wennen, maar intussen heel opmerkelijk zouden moeten zijn.

Een voorbeeld. Alweer een aantal jaren terug stelde ROF mij in de gelegenheid om de vraag te stellen waarom verkeersveiligheid geen eis of criterium is bij de gunning van een OV-concessie. De eerste reactie was dat er vrijwel geen slachtoffers vallen in een bus, een bus is een veilige vervoerswijze. Dat is waar. Maar buiten de bus ligt dat anders, bleek uit onderzoek van de SWOV. Dan blijkt de bus toch echt zwaar verkeer dat relatief veel kilometers in de stad maakt. Dat een bus moet voldoen aan wettelijke eisen voor veiligheid is een overbodige eis bij een concessie, het is immers al een wettelijke eis. Hoe kan je dan verkeersveiligheid borgen in een OV-concessie, sterker, hoe kan je verkeersveiligheid laten profiteren in een OV-concessie? Een OV-concessie terugbrengen tot bereikbaarheid doet tekort aan leefbaarheid en verkeersveiligheid. Opmerkelijk dat verkeersveiligheid geen plek heeft, wanneer je grootschalig buskilometers (c.q. dienstregelinguren) inkoopt. Een onbevangen blik, verwondering -waar nodig- en een open oog voor alles wat gewoon is in verkeer en vervoer. Dat is waar ik op hoop. Kent u ze ook, de voorbeelden? Of bent u er al helemaal aan gewend?Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel