Blog

'Gemeentes moeten management van parkeerinformatie omarmen'

Welke parkeerinnovatie zouden gemeenten meer mogen omarmen? Dat is voor het komende magazine de vraag voor het Parkeerpanel. Ernst Bos van Spark geeft als eerste zijn visie op deze vraag.

Door: Ernst Bos (Spark)

De druk vanuit de samenleving om sneller te reageren op ontwikkelingen neemt ook voor gemeentes toe. Inwoners hebben direct een mening over parkeren en die is vaak op gevoel gebaseerd in plaats van op feiten. Om te voorkomen dat de communicatie verzandt in een nietes-welles over meningen, zou het goed zijn als parkeerbeleid nog meer gebaseerd is op echte data en onderzoeksresultaten. We weten veel meer over autobezit en -gebruik dan in vigerend parkeerbeleid is meegewogen.

Er is veel meer data beschikbaar over het exacte gebruik van parkeervoorzieningen. We kunnen tegenwoordig dankzij de scanauto veel nauwkeuriger de bezetting van parkeerplaatsen bepalen en het gebruik van elektrische laadpalen. En met slimme zoektechnieken is op het wereldwijde web een onuitputtelijke hoeveelheid kennis te halen. Toch is het gestructureerd bewaren en verzamelen van data bij gemeentes geen vast onderdeel van de dagelijkse praktijk. Data-analisten – als die er zijn – besteden hun tijd meer aan data verzamelen dan data analyseren. Hierdoor ontbreekt het veel gemeentes aan snel beschikbare informatie om adequaat te kunnen reageren op ongefundeerde stellingen en meningen. Gemeentes zouden daarom het management van parkeerinformatie veel meer moeten omarmen.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel