Blog

Waarom moeten gemeenten investeren in parkeergarages?

Parkeergarages zijn ingewikkeld en duur. Daarom laten veel gemeenten ze liever over aan de markt. Toch zijn er voor gemeenten genoeg redenen om in ieder geval te overwegen in garages te investeren en de exploitatie in eigen hand te houden. Waarom moeten gemeenten investeren in parkeergarages?

In de eerste plaats zijn er financiële overwegingen. In tegenstelling tot een private partij hoeft een gemeente geen geld te verdienen aan vastgoedDe waardeontwikkeling van het object is van ondergeschikt belang. In de tweede plaats zijn de financieringskosten voor een gemeente (of andere overheid) in veel gevallen lager dan voor een private partij. Uitgaande van gelijke stichtingskosten kan een gemeente het pand in veel gevallen goedkoper financieren dan een private partij. 

 

Een derde overweging is het parkeerbeleid als sturingselement. De gemeente Utrecht heeft een (flink) aantal jaren geleden bedacht om het parkeertarief fors te verhogen, met zo'n 50 procent. Doel van deze tariefsverhoging was het beperken van het autoverkeer naar het centrum. Helaas voor de gemeente zijn de meeste parkeerplaatsen voor niet-vergunninghouders in het centrum in handen van private partijen. Corio (tegenwoordig Kléppiere), de eigenaar van Hoog Catharijne, besloot niet mee te gaan in de prijsverhoging. Gevolg: hun garages zaten voller en de effecten op het autobezoek van de gemeentelijke tariefsverhoging waren marginaal. Het kan voor een gemeente dus geen kwaad om zeggenschap te houden over de parkeertarieven in een garage. 

 

Wat de markt ontegenzeggelijk wel goedkoper kan doen dan de gemeente, is het beheer van een garage. Zeker voor gemeenten met een beperkt aantal garages is het uitbesteden van het beheer al snel voordeliger. 

 

Uiteindelijk is iedere situatie anders. Met wat rekenwerk komt het vast goed. 

Door de Parkeermeneer. Dit artikel is verschenen in Parkeer24 02/2018.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel