Blog

Smart City? Aan de juiste knoppen kunnen draaien!

Laurens Lapré, Vice President Consulting bij CGI: ‘Hoe kom je van A naar B zonder iemand of iedereen lastig te vallen?’

Hoewel Smart Cities al een containerbegrip is, gaat het volgens mij om de vraag: ‘Hoe kunnen we de data van de stad voor ons laten werken?’ Ik voorzie dat MaaS een nieuw middel kan zijn voor collectief verkeersmanagement 2.0. Ik noem het 2.0 omdat de mogelijkheden van MaaS-data verder zullen gaan dan sturen op doorstroming, bereikbaarheid en verminderen van files. MaaS-adviezen kunnen bijvoorbeeld óók gaan sturen op schone en geluidsarme gebieden in steden.

Het gaat dan ook niet meer alleen om: hoe kom je van A naar B, maar hoe kom je van A naar B zonder iemand of iedereen lastig te vallen. De vraag hierachter is: aan welke ‘knoppen’ kun je als stad draaien om MaaS-providers iets aan te laten bieden waardoor de stad met al haar bewoners en bezoekers beter loopt en functioneert.

Voorwaarde daarvoor is dat MaaS-providers meegaan in het aanbieden van adviezen die (ook) van belang zijn voor het collectief. Willen zij dat? Of kiezen ze voor het belang van de individuele klant die geen enkel zicht heeft op het effect van zijn reis op het netwerk en simpelweg snel en comfortabel van A naar B wil? Begrijpelijk, want routes beïnvloeden ten gunste van het collectief kan ook betekenen dat je vandaag iets langer rijdt dan morgen!

Toch geloof ik in de mogelijkheid van collectieve sturing via de MaaS-apps. De Spitsmijdenprojecten hebben immers aangetoond dat individuen bereid zijn om hun mobiliteitsgedrag (duurzaam) aan te passen als ze een passende beloning krijgen. Dat gegeven kun je meenemen in de MaaS-app. Ik stel me dus voor dat de MaaS-app zegt: ‘Dit is weliswaar de kortste weg, maar kies je voor een alternatief waardoor er minder opstoppingen voor iedereen zijn, dan krijg je een beloning’. Dan ben je transparant. We gaan deze collectieve mogelijkheden en de transparantie daarover testen in de komende MaaS-pilots, en ook in ons eigen bedrijf.

Verkeersmanagement 2.0 via MaaS-data is nog ver weg. De grote vraag blijft of MaaS-providers willen meewerken aan collectieve sturing waardoor individuen uiteindelijk zullen merken dat het minder druk wordt in de stad. Veel zal afhangen van de uitkomsten van de MaaS-pilots en van (internationale) afspraken over de sturingsmogelijkheden aan de achterkant van verschillende MaaS-platformen. Mijn oproep is dan ook: doe mee en kijk mee met de MaaS-pilots.”

Deze blog verscheen in Verkeer in Beeld 4, oktober 2018.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel