Blog

Vervoeren, Verbinden, Verslimmen

In maart dit jaar heeft het OV-bureau Groningen Drenthe de nota ‘Uitgangspunten concessies 2018-2028’ uitgebracht onder de titel ‘Vervoeren, Verbinden en Verslimmen’. We willen op steeds slimmere wijze reizigers vervoeren en bestemmingen verbinden, met een hogere kostendekkingsgraad en OV dat een steeds grotere bijdrage aan duurzame provincies levert. Kan dat? Ja: de kennis en techniek zijn beschikbaar, mits: enkele nog stagnerende ‘sector-eigenheden’ worden opgelost en de beschikbare middelen niet te snel teruglopen.

Flexibiliteit in lopende concessie noodzakelijke voorwaarde

Twintig jaar geleden was de kostendekkingsgraad 30 procent, en droomden we van 50 procent. Die 50 procent is inmiddels bereikt en klanten geven substantieel hogere cijfers, maar de wens van gisteren is vandaag normaal en dromen gaan verder: 75 procent met een nog hogere klantwaardering, kan dat? In Groningen en Drenthe zien we hoeveel meer informatie we tot onze beschikking hebben nu alle bus- en chipkaartdata beschikbaar komen, én wat je ermee kunt. We hebben ons jaarlijkse dienstregelingsproces erop aangepast. Vijftien maand voor de invoeringsdatum kijken we samen met de vervoerders en overheid diepgaand naar de aanwezige vraag en mogelijke verbeteringen. En met resultaat: elk jaar wordt het product slimmer, beter en efficiënter. Vanaf augustus kan de vervoerder implementeren. Mooi! En wat zou je dan graag de ‘vrijvallende’ middelen volop inzetten voor de doorontwikkeling van de groeiers; bij ons de HOV-producten Q-link en Q-liner. Jaarlijks verder groeien ligt min of meer voor het oprapen, maar flexibiliteit in een lopende concessie is een noodzakelijke voorwaarde.

 

Samenwerken voor totaalproduct

In nieuwe sectorstructuren als ‘Samen op Reis’ en het Nationaal OV-beraad wordt sterker dan voorheen de onderlinge samenwerking gezocht. Om de (OV)reiziger steeds meer een totaalproduct te bieden, ook over concessiegrenzen heen. De wil is er. We leren weer omgaan met onderlinge tegenstellingen en verdeelvraagstukken, en zien de waarde van gezamenlijke initiatieven. Bovenstaande belangen van reizigers en maatschappij vormen dan een vertrekpunt. Maar dergelijke processen vragen tijd, zeker in een sector die dit ‘spel’ weer moet leren. De vraag is of we die tijd hebben. Onze kostendekkingsgraad (groei 1-2 procent per jaar) kan namelijk niet op tegen het afromingstempo van het rijk (2-3 procent per jaar minder ‘OV-koopkracht’). Dat moet andersom, anders spiralen we ondanks alle goede sectorbedoelingen onherroepelijk naar beneden. Wetend dat we echt slimmer kunnen gaan vervoeren en verbinden zou ik zeggen: alle reden om tijd te kopen!

 

 

Auteur: Jan van Selm – directeur OV-bureau Groningen DrentheDit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel