Blog

Op onderzoek!

Onderzoek is essentieel. Het toetst onze aannames, scherpt onze gedachten en helpt ons bij het maken en onderbouwen van keuzes. Een mooi voorbeeld is het verkennende onderzoek van Gerard van Dijck naar de vraag of wegwijzers verlicht of retro-reflecterend moeten zijn. Een vraag waar velen nog niet over hebben nagedacht. En waarbij de onderzoeksresultaten verrassend, verhelderend en prikkelend zijn.

Dit smaakt naar meer! En gelukkig gebeurt er meer. Vanuit de TU in Eindhoven verdiept men zich onder andere in de effecten van licht op de mens. De Saxion Hogeschool onderzoekt de effecten op (sociale) veiligheid bij interventies zoals het vervangen van conventionele verlichting door led en het verwijderen van verlichting.

 

De waarde van dit soort onderzoeken, waarbij ik met name denk aan universiteiten en hogescholen, is groot. Het verlichten van de openbare ruimte is immers steeds complexer geworden. Het aantal afwegingen dat gemaakt moet worden is vele malen groter dan zo’n 20 jaar geleden. Meer kennis over het verlichten van de openbare ruimte en de effecten hiervan is dan ook sterk gewenst.

 

Voor de komende jaren doemen er allerlei onderzoeksvragen op. Vragen waar we een antwoord op moeten vinden, vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Gekoppeld aan maatschappelijke thema’s, maar ook vragen die gerelateerd zijn aan techniek, beleid, beheer en… wat dacht u van de gebruiker!

 

Helaas wordt de behoefte aan meer kennis op het gebied van openbare verlichting nog weinig onderkend. Dat komt wellicht ook omdat er geen fondsen bestaan die dergelijk onderzoek stimuleren. Tot op heden is veel onderzoek dan ook het werk van doorzetters, met Gerard van Dijck als symbolische wegwijzer.

 

Dit alles brengt mij bij de volgende vragen: wie doen er onafhankelijk onderzoek binnen de wereld van de Openbare Verlichting? Bent u, als onderzoeker, opleidings- of onderzoeksinstituut, bezig met Openbare Verlichting of heeft u plannen op dit vlak? Bent u als professional betrokken bij Openbare Verlichting en vindt u onderzoek van belang of heeft u een onderzoeksvraag?

 

Ieders bijdrage is zeer welkom. Meld u, we hebben u hard nodig!

 

 

Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek van Gerard van Dijck.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel