Blog

Betrek bedrijfsleven bij schoonhouden parkeerplaatsen

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het verbeteren van de parkeerplaatsen langs de Nederlandse snelwegen. Mét resultaat. Zo is de hoeveelheid zwerfafval flink afgenomen door de aanwezigheid van in het oog springende afvalbakken die een fors groter volume afval aankunnen dan voorheen het geval was. Bovendien hechten pomphouders steeds meer belang aan schoon en toegankelijk sanitair dankzij de aandacht die onder meer de ANWB hieraan schonk.

Problemen nog lang niet opgelost

Toch zijn de problemen nog lang niet opgelost. Het aantal ladingdiefstallen bij vrachtwagens neemt eerder toe dan af en er zijn nog altijd parkeerplaatsen waar in de bosjes van alles gebeurt dat het daglicht niet verdraagt. Ook is er een te grote variatie in de aanwezige afvalbakken. Deze zijn soms niet goed zichtbaar, vaak uitpuilend met afval en bijna altijd ongemakkelijk in het gebruik. De betrokkenheid van de pomphouders bij de nabijgelegen parkeerruimte is daarnaast vaak beperkt en door het anonieme karakter zijn parkeerplaats niet echt plekken waar je je als gebruiker eenvoudig mee identificeert.


Creatieve oplossingen nodig

Veel van deze problemen kunnen worden opgelost als er simpelweg meer geld vrij komt voor het aanpakken en beter beheren van de parkeerlocaties. Geld wat er op dit moment helaas niet is. Met het oog op de bezuinigingen bij het Rijk zal dit in de nabije toekomst ook niet snel veranderen. Daarom zal gezocht moeten worden naar andere, creatieve oplossingen. Kansen liggen er genoeg: vooral in de samenwerking tussen publieke en private partijen.

 

Voorbeeldparkeerplaats

In Delft heeft Stichting Nederland Schoon samen met Rijkswaterstaat een voorbeeldparkeerplaats ingericht die in belangrijke mate voldoet aan de moderne eisen die aan zo’n plek worden gesteld. Parkeerplaats Ruyven langs de A13, voorheen één van de meest vervuilde parkeerplaatsen van Nederland, is tijdens de renovatie overzichtelijker ingericht en er zijn verbeterde afvalbakken geplaatst. Er is veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid en de ontspanning van bezoekers door het invoeren van 30-km zonering en het plaatsen van speelattributen en picknickplekken. Ook zijn er voor rokers meerdere eenvoudig te reinigen tegel-asbakken op het terrein aangebracht.

 

Werknemers maken rondes

Met de rond de parkeerplaats gevestigde horecaondernemingen Hajé en Burger King is daarnaast afgesproken dat werknemers voortaan elke dag enkele rondes maken om eventueel zwerfafval direct op te ruimen. Door al deze maatregelen moeten bezoekers van de parkeerplaats zich veiliger voelen en de locatie ook zelf schoner gaan houden. Wat in Delft is gelukt, is op meerdere plaatsen mogelijk.

 

Samen kansen pakken

Recentelijk kondigde Rijkswaterstaat aan dat er meer mogelijk moet zijn op parkeerplaatsen langs het hoofdwegennet. Het zou een goede zaak zijn als overheid en ondernemers deze kans samen pakken. Bijvoorbeeld door bedrijven en organisaties een parkeerplaats te laten adopteren. Daarmee stellen ze zich verantwoordelijk voor het schoonhouden van de locatie, in ruil voor het mogen plaatsen van reclame-uitingen. Dit hoeft niet veel geld te kosten, levert veel goodwill op en past uitstekend binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen dat voor bedrijven en organisaties de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden. In de Verenigde Staten en Canada kent men het principe van ´Adopt a Highway´ al langer. Een blik op de ervaringen aldaar kan helpen om in eigen land een vruchtbare publiek-private samenwerking op te zetten. De tijd is rijp voor dit soort creatieve oplossingen.

 

Auteur: Kors van der Wolf, projectleider verkeer Stichting NederlandSchoonDit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel