Blog

Moment van de waarheid voor toekomst winkelgebieden in 2015

Op 10 oktober heeft minister Kamp de afspraak gemaakt om in 2015 concrete acties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de detailhandel in Nederland een mooie toekomst tegemoet gaat. Eén van de doelstellingen in de Retailagenda is het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden. “Voor de leefbaarheid en bedrijvigheid van een stad zijn vitale binnensteden en aantrekkelijke winkelgebieden onmisbaar”, aldus de minister. Begin 2014 heeft Platform31 in opdracht van Detailhandel Nederland het rapport Winkelgebied van de Toekomst opgesteld. In het onderzoek zijn 75 maatregelen genoemd om winkelgebieden toekomstbestendig te maken.

De komende 3 maanden zullen veel partijen hard werken om de inhoud op te stellen van de Retailagenda. Met de uitvoering van de Retailagenda en de campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen is er in 2015 meer dan genoeg werk aan de winkel. In het recent gepresenteerde Kompas 2020 van het Interprovinciaal Overleg is actieve programmering opgenomen. Daar zijn we bij Detailhandel Nederland erg content mee. Voor de detailhandelsstructuur is de provincie van groot belang omdat zij invloed heeft op de ruimtelijke ordening, de regionale economie en de leefbaarheid. Leefbaarheid en winkelleegstand staat hoog op de politieke agenda voor de Provinciale Staten verkiezingen in 2015. Met de campagne Uw kiezers, onze klanten roept Detailhandel Nederland provinciale politieke partijen op om nu al actief te sturen op detailhandel.

 

In staccato het boodschappenlijstje van de winkeliers voor toekomstbestendige winkelgebieden: ‘Maak voor regio’s duidelijke keuzes, welke winkelgebieden hebben toekomstperspectief en welke moeten getransformeerd worden?’ Regionale visies met opgave aan winkelmeters zijn nodig zodat gemeenten daadwerkelijk met elkaar ontwikkelingen en transformaties moeten afstemmen. Richt de verordening zo in dat de doorzettingsmacht gebruikt kan worden bij ongewenste ontwikkelingen. Zorg voor kennis door onderzoek naar koopstromen, leegstandsontwikkeling en planvoorraad voor detailhandel in uw provincie en stel deze informatie beschikbaar voor gemeenten.

 

Gezamenlijk de handen uit de mouwen in 2015 voor toekomstbestendige winkelgebieden!

Lees ook: retailagenda versterkt toekomst detailhandel

 

Bron: Platform 31 - klik hier voor orgineel bericht

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel