Blog

Speelplaatsen zijn een gezonde, maatschappelijke investering

Met veel genoegen schrijf ik deze eerste column als voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen. De branchevereniging vertegenwoordigt bedrijven die de buitenruimte inrichten voor spelen en bewegen. Daarmee levert deze branche een belangrijke bijdrage aan het gezond maken en houden van onze samenleving. Als kinderen vanaf jonge leeftijd veel bewegen, voorkomt dit veel gezondheidsproblemen in de toekomst. Kortom, het is een branche die actief bijdraagt aan de oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk: hoe mooi is dat?!

Het is een bijzondere tijd: het Covid-19 virus beheerst ons leven. Overal ter wereld zitten gezinnen in zelf-isolatie, opgesloten in hun woningen. Dit is een beproeving; zeker voor kinderen die niet naar buiten kunnen. Wie heeft niet de beelden gezien van Spaanse kinderen die na zes weken weer naar buiten mochten om te spelen? De vrolijkheid en speelvreugde spatten er vanaf!  

In Nederland mochten en mogen kinderen dankzij de intelligente lock-down nog wel naar buiten. En door de tijdelijke sluiting van vele sportverenigingen en van de lagere scholen, waren en zijn kinderen nog meer aangewezen op de openbare ruimte om te bewegen. En juist in deze periode merk je hoe belangrijk buiten bewegen is, voor de gezondheid van jong en oud.  

Met het oog hierop hebben we als branchevereniging eind april alle Nederlandse gemeenten aangeschreven met een oproep projecten in de openbare ruimte ten aanzien van spelen en bewegen door te laten gaan en waar mogelijk naar voren te halen. Blijf investeren in speel- en sportfaciliteiten in buurt en wijk, zoals trimtrails, fitnesspleinen, calisthenics, speeltuinen en beweegtuinen! Daarmee creëer je een meer duurzame samenleving, die jong en oud tegemoet komt in hun beweegbehoeftes. 

Eind 2018  heeft onze Tweede Kamer het Preventieakkoord goedgekeurd, dat een gezonder Nederland in 2040 nastreeft. Daarin staat onder meer, dat Nederland een land is met een actieve cultuur, maar dat er nog veel te winnen valt om mensen meer in beweging te krijgen. De inzet op attractieve speelplaatsen en het creëren van een passend sport- en beweegaanbod voor volwassenen en kinderen met overgewicht zijn twee van de voorstellen die worden genoemd.

Eén van de andere concrete acties uit het akkoord is de realisatie van gezonde buurten, zodat iedereen de kans krijgt een gezond leven te leiden. Hiervoor moeten  gemeenten afspraken maken met lokale/regionale partijen. Gezondheid is een expliciet belang dat meegenomen dient te worden bij het maken van omgevingsvisies en omgevingsplannen, zo staat in het Preventieakkoord.  
De leden van Spelen & Bewegen staan klaar om met gemeenten in gesprek te gaan en hieraan bij te dragen.  Investeringen in speelplaatsen zijn een gezonde maatschappelijke investering. Juist nu, en met het oog op de toekomst.

Verbindingsdag Samen Spelen en Bewegen 

Michiel van Campen is met ingang van mei 2020 voorzitter van de branchevereniging Spelen & Bewegen. Michiel is een ervaren belangenbehartiger met veel affiniteit voor spelen en bewegen. Hij is op dinsdag 30 juni spreker tijdens de online én gratis Verbindingsdag Samen Spelen en Bewegen, die Acquire in samenwerking met diverse kennispartners organiseert. Meer informatie en aanmelden voor deze gratis Verbindingsdag kan online op de website

Deel dit artikel