Blog

De energie in Hal 9

Deze blog is verschenen in VK3/2016

'Dat er ‘energie zit’ op Smart Mobility was als nooit te voren merkbaar op de Intertraffic 2016. Waar deze internationale beurs ooit een plek was om nieuwe infraspullen te (ver)kopen, liet ‘Hal 9’ zich zien als dé plek voor samenwerking, waar nieuwe initiatieven en ontwikkelingen getoond en gestart werden. In deze hal was volop dynamiek, van dinsdag tot en met de vrijdag, geen uur was onbenut om met elkaar het gesprek aan te knopen en tot een volgende stap te komen. Zouden we nu dan echt op het kantelpunt zitten van ‘pilots naar grootschalige implementatie?’ En van ‘investeren’ naar ‘geld verdienen’?

 

Samen werken

Niet verkopen maar samenwerken dus. Dat ‘samenwerken’ misschien wel de grootste leidraad was op de Intertraffic, zag ik terug in verschillende vormen: in vele voorbeelden van producten door samenwerking tussen overheden en bedrijven. Maar ook in samenwerking over disciplines en landsgrenzen heen. Er waren boeiende lezingen en workshops met veel ruimte voor interactie. Met recht ‘#Smart together’!

 

Learning by doing

Daarnaast viel ‘learning by doing’ op. Smart Mobility is geen theoretische oplossing meer, maar veel meer een nieuwe mobiliteitsstrategie waarvan we de voordelen nu zichtbaar maken en ook kunnen ervaren op de Nederlandse (openbare) weg. Door uit te proberen, te leren en verder te bouwen op succesvolle oplossingen, komen we ‘in de zesde versnelling’. Een van de hoogtepunten hiervan tijdens de Intertraffic, was natuurlijk de European Truck Challenge; naast de Beter-Benuttenprojecten, de Praktijkproef Amsterdam en het feit dat heel Brabant ingezet gaat worden als ‘living lab’. Hoe cool was het om te horen van een business developer van Nissan dat hun zelfrijdende voertuigen simuleren in Silicon Valley, maar de echte real-live test in Nederland willen doen.

 

Gemeenschappelijke basis

Dat we dwars door deze projecten in Nederland, met Europa, bouwen aan ‘een gemeenschappelijke basis, via de landelijke ronde tafels, geeft houvast voor zowel de markt als voor de overheden. Randvoorwaardelijke thema’s als Security, Privacy en Standaarden worden gezamenlijk opgepakt zodat het de afzonderlijke projecten ontlast en ermee geholpen worden. Ook goed om op de beurs te horen dan een aantal landen dit op een vergelijkbare manier willen gaan organiseren(!).

 

Aandacht voor de gebruiker

Wat ook opviel is ‘de aandacht voor de gebruiker’. Waar in voorgaande edities van de Intertraffic de nadruk nog erg lag op techniek, zag je nu veel aandacht voor de beleving van weggebruikers; zowel in de oplossingen die gedemonstreerd werden, als in de manier van presenteren op stands, bijvoorbeeld met simulators en 3D brillen. Ook dit zegt mij dat we in het volgende stadium zijn beland.  

 

Het draait allemaal om data

Smart Mobility beperkte zich overigens niet tot hal 9. Ook in de immense hallen met infrastructurele producten, zag ik vele voorbeelden van ‘versmarting’ van ons mobiliteitssysteem. En dat brengt me tot het vijfde inzicht dat ik opdeed op de Intertraffic: ‘het draait allemaal om data’ en hoe we daar mee omgaan. Net als destijds in de telefonie vindt er een scheiding plaats tussen ‘hardware’ en ‘software’, waarbij de vernieuwingen zich steeds sneller kunnen opvolgen. Niet de levensduur van voertuigen en wegkantstations bepalen de dynamiek, maar de beschikbaarheid van apps en softwaresystemen die ons informeren en adviseren in het verkeer. En daarvoor zijn de eerder genoemde randvoorwaarden als communicatiestandaarden en –architecturen des te noodzakelijker.

 

The future is now

Tot slot, zoals Beter Benutten het mooi formuleerde: ‘the future is now’. Ik denk dat we er allemaal getuige van zijn geweest op de Intertraffic. Het is immers nog maar drie jaar geleden dat we droomden van platoonende trucks in het normale verkeer, nu hebben we het al laten zien. Waar zullen we over twee jaar staan? Vanuit onze unieke positie in Nederland met een dicht wegennet, veel verkeerskundige ervaring, kennis van data en een cultuur van ‘learning by doing’ en ‘samenwerken’, maken we nu, geïnspireerd, een flinke stap naar ‘alles automatisch’. Dat gaat weliswaar niet vanzelf, maar ik ben nu al reuze benieuwd naar Intertraffic 2018.'Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel