Stichting Veilig Spelen


`Veilige speelplekken voor ieder kind`
www.stichtingveiligspelen.nl AMERSFOORT , NEDERLAND

Stichting Veilig Spelen (SVS) heeft als doel de kwaliteit van inspecteurs en veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen en te toetsen. Om dit doel te bereiken zijn de volgende examenniveaus ontwikkeld nl.:
• SVS Inspecteur Spelen-1 ster (operationele inspectie)
• SVS Inspecteur Spelen-2 ster (jaarlijkse inspectie)

De SVS Inspecteurs Spelen-1 ster en -2 ster worden geregistreerd in een openbaar register, zodat zij bij opdrachtgevers kunnen aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de stichting.

Naast de operationele inspectie en de jaarlijkse inspectie is het ook van belang dat tussentijds de speeltoestellen/speelplaatsen visueel gecontroleerd worden op schade en onveilige situaties. Deze inspecties kunnen uitgevoerd worden door iedereen die vanuit zijn/haar werk op dagelijkse basis op deze speelplaatsen komt. Voor deze medewerkers heeft de stichting in 2014 het Basis certificaat geïntroduceerd:
• SVS Inspecteurs Spelen-Basis

De examens worden onafhankelijk van de opleiding afgenomen. SVS verzorgt geen opleiding voor deze examens.


Artikelen

Contactgegevens

Postbus 1230
3800BE
AMERSFOORT, NEDERLAND
033-7501022

info@stichtingveiligspelen.nl
www.stichtingveiligspelen.nl