Harry van Duijnhoven


  088 3366333

Mijn naam is Harry van Duijnhoven en sinds 2000 directeur/partner van ontwerp en adviesbureau Kragten. Met een sterk analystisch vermogen als basis, waarbij goed luisteren naar de vraag achter de vraag het uitgangspunt vormt, vind ik het leuk om complexe vraagstukken terug te brengen naar de essentie. Deze essentie is vaak te vinden op een hoger abstractieniveau waarna ook weer afgedaald moet worden naar concrete visies en oplossingen. Hierbij vormt de plaatselijke DNA, de genius loci, steeds het vertrekpunt voor het onderscheidende vermogen. Vanuit opleiding en ervaring Koppel ik de domeinen ruimte, economie, organisatie en leefbaarheid tot een geheel met de overtuiging dat de oplossingen en vernieuwingen vaak te vinden zijn op het grensvlak van deze domeinen. Communicatie is daarbij steeds de smeerolie voor het proces. Bij het organiseren van projecten en organisaties is voor mij het Rijnlands denken het uitgangspunt. Hierbij wordt de vakman centraal gesteld in steeds wisselende teamsamenstellingen. Balans binnen deze teams is van cruciaal belang waarbij de samenstelling sterk afhankelijk is van de vraag en het moment binnen het proces Mijn drijfveer is om, elke dag weer opnieuw, samen met anderen onze leefomgeving een beetje beter te maken.omgevingsmanagement landschapsarchitectuur cultuurtechniek monumentalevormgeving communicatie leefbaarheidsprogrammas analyse integralevisies beheer natuurlijksturen planologie strategie groenvoorzieningen adaptiefbeheer

Werk & projectervaring

  • project directeur-partner Kragten bv 01-01-2000 - Recent - 's-Hertogenbosch Roermond Onafhankelijk ontwerp en adviesbureau voor de totale openbare ruimte
  • project senior adviseur Ruimtelijke planning en beheer Kragten bv 01-02-1994 - Recent - 's-Hertogenbosch Roermond Onafhankelijk ontwerp en adviesbureau voor de totale openbare ruimte
  • project projectleider, ontwerper W.J.A. Snelder bv 01-08-1989 - 01-02-1994 - Eys-Wittem Bureau voor stedenbouw, landschapsarchitectuur en omgevingsmanagement