Nieuws

Hoveniers richten zich op certificeren speeltoestellen

Hoveniersbedrijven richten zich naast de bekende groenwerkzaamheden steeds vaker op het inrichten van (natuurlijke) speelterreinen en het plaatsen van speeltoestellen. Met hun vakkennis en ervaring is het ontwerpen en plaatsen van toestellen en de aanleg van valdempende ondergronden een logische stap.

 

Bij scholen, kinderdagverblijven en ook in de openbare ruimte is een ontwikkeling gaande dat hoveniers steeds vaker betrokken zijn bij de plaatsing van uiteenlopende soorten speeltoestellen. Diverse leveranciers hebben zelfs plaatsingscontracten met hoveniersbedrijven afgesloten.

 

Innovatieve hedendaagse hoveniersbedrijven ontwerpen en plaatsen zelf speeltoestellen

Innovatieve hedendaagse hoveniersbedrijven ontwerpen en plaatsen zelf speeltoestellen zoals stapstammen, liggende en staande klimbomen, kruiptunnels, evenwichtsbalken, speelboomhutten, buitenklasruimtes. Dit is slechts een greep uit het ruime aanbod. Bijna al deze toestellen vallen onder het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en dienen voor ingebruikname gecertificeerd te zijn. De hovenier is verplicht de gestelde regels en eisen te hanteren en diverse documenten op te stellen om het wettelijk verplichte certificaat te verkrijgen.

 

Hoek Hoveniers besteedt het certificeren uit aan het Keurmerkinstituut. Na wat aftasten in de aanloopfase, hebben beide bedrijven een effectieve manier van samenwerken gevonden. Het Keurmerkinstituut en Hoek Hoveniers onderschrijven daarbij elkaars sterke kanten binnen het proces van keuren en certificeren; een win-win situatie.

 

Hoek Hoveniers maakt en plaatst natuurlijke speeltoestellen van uiteenlopende omvang. Om de certificeringskosten laag te houden, dient het voorafgaande keuringsproces zo efficiënt mogelijk te worden doorlopen. Een uitdaging gelet op de hoeveelheid aan gegevens die het WAS vraagt (zie kader).

 

Omdat veel speeltoestellen overeenkomsten hebben [op eenzelfde wijze worden gefundeerd en de dossiers gelijke onderhoudsinstructies, logboeken en andere gegevens bevatten], kunnen dossiers voor het overgrote deel gestandaardiseerd worden. Deze standaardisatie levert grote tijdswinst op.

 

Ook bij het plaatsen van de speeltoestellen kan tijd bespaard worden. De certificerende instantie beoordeelt of de toestellen voldoen aan de gestelde WAS-eisen (aan de hand van de Europese normen EN1176). Belangrijk is dat de hovenier kennis van deze norm heeft.

 

Enkele aandachtspunten bij het plaatsen:

-  Houd de minimaal benodigde valzone aan;

-  Breng het typeplaatje aan (naam toestel, leverancier en bouwjaar);

-  Verwijder splinters en andere onregelmatigheden;

-  Pas de juiste valdempende ondergrond toe.

 

Duidelijke afspraken

Binnen de samenwerking tussen Hoek Hoveniers en het Keurmerkinstituut is gebleken dat het loont om duidelijke afspraken te maken, het dossier te standaardiseren en medewerkers goed te instrueren en op te leiden. Een volgende stap is vaak geplaatste toestellen in serie te certificeren.

 

Tips

-  maak een duidelijk plaatsingsplan (tekening) voor de uitvoerders;

-  laat nieuwe ontwerpen vóór plaatsing door de keurder beoordelen;

-  maak een checklist die per geplaatst speeltoestel wordt ingevuld;

-  maak een foto van elk geplaatst toestel en archiveer deze;

-  evalueer of vaak geplaatste toestellen in serie gecertificeerd kunnen worden.

Deel dit artikel