Nieuws

Pestgedrag neemt af op scholen waar kinderen uitgedaagd worden

De afgelopen twee jaar is er veel veranderd bij de BTL Groep. Eind 2018 sloot het bedrijf zich aan bij idverde, de Europees marktleider op het gebied van de groene buitenruimte. In 2019 nam BTL het bedrijf Verboon Groen & GWW over. Een interview met Commercieel Directeur van BTL Simon Bos: “Pestgedrag neemt af op schoolpleinen waar kinderen uitgedaagd worden.”

In november 2018 werd naar buiten gebracht dat BTL zich had aangesloten bij idverde. Vanaf 1 oktober zullen zowel BTL als Verboon Groen & GWW verdergaan onder de naam idverde. De namen van de drie werkmaatschappijen blijven bestaan; Realisatie, Advies en Bomendienst. Een goede ontwikkeling voor het bedrijf, zo zegt Bos. “idverde is een groot platform werkzaam in Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken en Duitsland. Ze zijn de Europese markleider op het gebied van groene buitenruimte. Er is de laatste jaren veel aandacht voor de waarde en positieve effecten van groen. Dit wordt versterkt door wat er met groen gerealiseerd kan worden op het gebied van klimaat en biodiversiteit. De sterren voor ons vakgebied staan wat dat betreft gunstig. Bos: “idverde biedt ons het platform om Europese netwerken te ontsluiten en impact te maken.”

Spelen in ‘t groen

Bij BTL zet men zich, door het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groene speelterreinen, in om kinderen de mogelijkheid te bieden om te spelen in het groen. Dat blijft ook zo onder de nieuwe naam. Bos ziet bijvoorbeeld schoolpleinen veranderen naar groene oases waar kinderen uitgedaagd worden. “In de oude situatie zag je veel beton met een aantal speeltoestellen. Groene speelplaatsen zorgen ervoor dat kinderen veel creatiever worden in het spelen”, zegt Bos. Maar ook ruzie en pestgedrag nemen enorm af op pleinen waar kinderen uitgedaagd worden, weet Bos. “Als je een plein goed inricht draagt het bij aan de ontwikkeling van kinderen op motorisch gebied en sociale vaardigheden. Daarnaast geven groene schoolpleinen een extra impuls omdat er bijvoorbeeld ook gym- of natuurlessen gegeven kunnen worden”, aldus Bos.

Eén naam

Bos ziet het als een logische stap om vanaf 1 oktober onder één naam verder te gaan. “Het is goed om een gezamenlijke identiteit en uitstraling naar de buitenwereld toe te profileren. Met zowel BTL als Verboon Groen & GWW kunnen we nu de naam idverde gaan laden. Het is voor klanten ook duidelijker als je één naam hanteert.” De overeenkomst tussen BTL, Verboon Groen & GWW en idverde is dat iedereen bevlogen is met het groenvak, zo merkt Bos op. “We willen allemaal projecten maken die van betekenis zijn voor de gebruikers en bijdragen aan een prettig verblijf, een fijne werkplek en een mooie en veilige speelomgeving.”

Deel dit artikel