Nieuws

Recordaantal scholen geeft buiten les op 2 april

Buiten rekenen en met dobbelstenen gooien en het alfabet leren door letters bij verschillende voorwerpen neer te leggen, het kan allemaal tijdens de Nationale Buitenlesdag. Tijdens de vierde editie van dit evenement doen meer dan 2650 scholen mee, een record!

Dit is ruim een derde van alle Nederlandse basisscholen, schrijft Jantje Beton. Wat opvalt is het grote animo in Drenthe, waar 75 procent van alle scholen meedoet. Dat is goed nieuws, want een uitdagende buitenles stimuleert beweging en zorgt ervoor dat de leerlingen zich vervolgens beter kunnen concentreren in de klas. Met de Nationale Buitenlesdag willen initiatiefnemers Jantje Beton en IVN Natuureducatie leerkrachten stimuleren om vaker een buitenles te geven. 


Kinderen staan positief tegenover buitenlessen. Dit blijkt uit recent onderzoek van ResCon, dat bijna 400 kinderen vroeg naar hun ervaringen met buitenlessen. Kinderen geven aan meer plezier te ervaren in de lessen en dat ze het fijn vinden meer te kunnen bewegen. In één-op-ééngesprek geven leerlingen aan tevens de lesstof beter te kunnen onthouden als ze op regelmatige basis buitenles krijgen. Gemiddeld krijgen de kinderen een keer per week buitenles. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten zijn enthousiast. Maar liefst 89 procent wil vaker buitenles geven en 90 procent verwacht positieve leerontwikkelingen bij de kinderen door vaker buitenles te geven. 


Kinderen bewegen gemiddeld (veel) te weinig. Een van de oorzaken die daaraan ten grondslag ligt is het beperkte beweegaanbod. Dat is een harde conclusie die naar voren komt in een rapport van de Onderwijsraad, de Sportraad en de raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarnaast staat in het verslag van de Inspectie van het Onderwijs 'De Staat van het Onderwijs 2017' dat de prestaties van leerlingen op bewegingsonderwijs, natuur en sociale vaardigheden dat de prestaties van leerlingen lager zijn dan jaren geleden. Buitenlessen kunnen bijdragen dit weer te verbeteren. 


Amanda Singh is als bewegingswetenschapper verbonden aan Mulier Instituut en daarnaast ambassadeur van de Nationale Buitenlesdag. Volgens haar zijn buitenlessen goed voor kinderen, ook vooral omdat er tegenwoordig veel te doen is over de motorische ontwikkeling van kinderen. 

Deel dit artikel