Nieuws

Amsterdam uitgebreid met 30.000 vierkante meter schoolplein

Amsterdam maakt serieus werk van het opknappen van schoolpleinen: de afgelopen twee jaar zijn 50 schoolpleinen in de gemeente aangepakt. De schoolpleinen zijn groener en uitdagender geworden.

De gemeente stelde voor de periode van 2016 tot 2018 zo’n 2,5 miljoen euro beschikbaar via de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS). Scholen kunnen aanspraak maken op een subsidie van minimaal 20.000 en maximaal 70.000 euro voor het vergroenen van het schoolplein. Een belangrijke voorwaarde bij de aanvraag is dat de school zelf 20 procent van het bedrag ophoest.

Extra speelruimte

De aanpak werkt, zo blijkt. Inmiddels zijn 50 scholen voorzien van een opgeknapt schoolplein. In 2016 is 30.000 vierkante meter extra speelruimte gerealiseerd, waarvan 12.000 vierkante meter extra openbare speelruimte. Het betreft vooral schoolpleinen in delen waar overgewicht bij kinderen meer dan gemiddeld voorkomt: Nieuw-West, Zuidoost, Oost en Noord. Maar ook zijn pleinen in Zuid onder handen genomen.

Nog eens 15 schoolpleinen

Voor dit jaar is nog geld over voor het aanpakken van nog eens 15 schoolpleinen. In 2018 is de aanvraagperiode van 1 maart tot 1 mei. Vereiste is dat het nieuwe schoolplein aansluit bij de pedagogische en educatieve visie van de school. Daarmee kan het schoolplein ook gebruikt worden als buitenlokaal en draagt het schoolplein bij aan de ontwikkeling van het kind. Bij de inrichting van het schoolplein moet met verschillende thema’s rekening worden gehouden. Zie hiervoor de checklist Amsterdamse Impuls Schoolpleinen.

Deel dit artikel