Nieuws

Norm kritische valhoogte opnieuw herzien

De norm die gebruikt wordt om de kritische valhoogte (HIC) van valdempende bodemmaterialen vast te stellen is herzien. In november 2017 is de reeks NEN-EN1176-1, -2, -3, -4 en -6 opnieuw uitgebracht. Nu is dus ook EN1177 klaar en deze vervangt EN1177:2008.

In de nieuwe versie is een aantal zaken veranderd, zo schrijft het Keurmerkinstituut. De meest belangrijke wijziging is dat er nu twee methoden voor de impactmeting worden gegeven.
Methode 1 (zoals in de vorige versie van 2008) betreft de beproeving voor de bepaling van de kritische valhoogte. En een nieuwe methode: Beproeving voor het meten van de valdemping op locatie om, na installatie of op enig later moment, het mogelijk te maken om de geschiktheid van het product voor de specifieke locatie ten tijde van de beproeving zoals vereist te bevestigen.

Deze methode betreft dus geen laboratoriumtest maar een beproeving op de locatie waar het speeltoestel daadwerkelijk is geplaatst. Instanties die zich met ondergronden en de meting daarvan bezig houden wordt aangeraden EN1177 te bestuderen. De norm is te verkrijgen bij de NEN.

Deel dit artikel