Nieuws

Waterlopen zijn weer toe aan onderhoud

De onbevaarbare waterlopen zijn weer toe aan onderhoud. Aan de in totaal 2400 kilometer waterlopen wordt tussen september en februari onderhoud verricht.

Te veel planten en zwerfvuil zorgen ervoor dat het water niet meer goed kan stromen. Dit kan ook weer zorgen voor wateroverlast: oevers brokkelen af en vuilroosters raken verstopt. Om mens en natuur te vriend te houden, maakt de provincie jaarlijks een planning op om volgens hoogdringendheid de waterlopen te ruimen. Ook dit jaar lopen de ruimingen van september tot midden februari. 

Door de klimaatsverandering maar ook door de aanhoudende verstedelijking en betonnering van de beschikbare ruimte, krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken. Helaas komt het meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aankunnen. Extra bufferruimte in grachten, hemelwaterputten, valleigebieden en overstromingsgebieden wordt dan ook steeds belangrijker en belangrijker. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De provincie blijft alvast overstromingsgebieden inrichten, valleigebieden herstellen en pompinstallaties aanleggen.Dit artikel komt uit ReScape

Deel dit artikel