Nieuws

Hoe buitenspelen zich ontwikkelt bij kinderen

Kinderen uit niet-stedelijke gebieden spelen ruim twee uur langer buiten dan kinderen uit sterk stedelijke gebieden. Wanneer buitenspelen buiten beschouwing wordt gelaten, hebben kinderen uit niet-stedelijke gebieden en kinderen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden evenveel lichamelijke activiteiten.

Dat blijkt uit het factsheet ‘Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland’ van het Mulier Instituut, dat is opgesteld op basis van een eigen analyse van de OBiN vragenlijst 2006-2014 en de CBS Gezondheidsenquête 2016. Verder blijkt uit de factsheet dat kinderen van 4 tot en met 11 jaar minder vaak en minder lang buiten spelen. Het percentage kinderen dat minstens vijf dagen per week buitenspeelt, is in de periode 2006-2014 met 4 procent afgenomen.

 

Uit de factsheet komt ook naar voren dat jongens meer tijd besteden aan buitenspelen dan meisjes. Maar zodra jongens ouder worden, besteden ze minder tijd aan buitenspelen, terwijl meisjes dan juist meer tijd aan buitenspelen besteden. Klik hier voor meer uitkomsten.

 

Deel dit artikel