Nieuws

Ruimte voor de Jeugd: 'Meer aandacht voor jeugdbeleid bij verkiezingen.'

Ruimte voor de Jeugd pleit voor veel aandacht voor positief jeugdbeleid in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. De organisatie heeft in een brief aan verschillende partijen gevraagd om onder meer structurele ondersteuning voor jeugdorganisaties in de gemeente. Bovendien moet kinderparticipatie structureel onderdeel zijn van jeugdbeleid, vindt Ruimte voor de Jeugd. 

In de brief benadrukt Ruimte voor de Jeugd dat positief jeugdbeleid niet alleen goed is voor kinderen. "In de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen geven partijen aan hoe zij een goed leefklimaat voor kinderen en jongeren in hun gemeente willen bieden. Een belangrijk onderwerp, dat raakvlakken heeft met alle beleidsterreinen. Een gemeente die goed is voor kinderen is goed voor alle inwoners. En dat is tegelijk van economisch belang."  

 

Ruimte voor de Jeugd geeft enkele concrete voorbeelden hoe partijen positief jeugdbeleid kunnen voeren:

 

  • Koester de jeugdorganisaties In uw gemeenten zijn veel jeugdorganisaties actief, zoals scouting, sportverenigingen, jeugdclubs, kinderwerk en speeltuinverenigingen. Zij werken in buurten waar kinderen opgroeien. Bij hen hebben kinderen tijd en ruimte voor hun spel, empowerment en talentontwikkeling,  aanvullend op het onderwijs. Zij werken - samen met jeugdzorgorganisaties - vaak onzichtbaar in het ‘voorliggend veld’ en geven vorm aan positief en preventief jeugdbeleid.
  • Laat kinderen meepraten  Kinderen zijn volwaardige gesprekspartners bij onderwerpen die hen aangaan. Kinderparticipatie is een structureel onderdeel van het jeugdbeleid. Stimuleer de dialoog tussen organisaties en kinderen. Niet vrijblijvend, maar gericht op concrete resultaten, die vervolgens ook worden uitgevoerd. Dit is tegelijk een vorm van burgerschapsvorming.
  • Haak in op andere beleidsterreinen Het werkveld van gemeenten is breed. En elk terrein kent onderdelen die de kinderen en jongeren aangaan.  Een actueel voorbeeld is klimaatadaptatie. Bekijk hierbij hoe u water kunt inzetten en gebruiken om attractieve waterspeelplaatsen te creëren en gelijktijdig de waterberging op orde te krijgen. Stimuleer interdisciplinaire samenwerking in een kind- en gezinsvriendelijke gemeente.

Ter inspiratie stuurde RvdJ het Tienpuntenplan Spelen maakt gezond mee. In dit plan staan tien punten waarmee gemeenten kunnen investeren in een stevige pedagogische civil society, waarin de jeugd letterlijk en figuurlijk volop speelruimte heeft.

Deel dit artikel