Nieuws

Den Haag test slimme toepassingen van sensoren

Den Haag wil ontdekken wat sensoren in de buitenruimte voor de stad kunnen betekenen. Luminext neemt deel aan de pilot om hier meer duidelijkheid over geven. Welke data kunnen sensoren op straat verzamelen en wat kan de gemeente Den Haag met deze informatie? Is het mogelijk om uit die gegevens conclusies te trekken? Kan de stad op basis daarvan activiteiten ondernemen om het leven van de inwoners aangenamer te maken en het beheer en het besturen van de openbare ruimte efficiënter?

Temperaturen, geluid en mensen

Op bedrijventerrein Zichtenburg hebben verschillende leveranciers sensoren gekoppeld aan de openbare verlichting. Luminext heeft sensoren geïnstalleerd die de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid meten en sensoren die de bodemvochtigheid en de bodemtemperatuur registreren. Daarnaast wordt het geluidsniveau in de omgeving gemeten. Een detectiesensor scant geheel anoniem de aanwezige bluetooth en wifi verbindingen. Hieruit kan worden geconcludeerd hoeveel mensen en voertuigen er op een specifiek moment op die locatie zijn.
 

Koppeling met smart openbare verlichting 

In de beheer- en besturingssoftware Luminizer worden de meetgegevens van de sensoren van Luminext verzameld en inzichtelijk gemaakt in duidelijke grafieken. Deze gegevens kunnen worden gelinkt aan de besturing van de openbare verlichting. Zijn er bijvoorbeeld minder mensen en voertuigen op straat, dan kan het licht worden gedimd en als er een hoge luchtvochtigheid is waaruit wordt geconcludeerd dat het regent, dan kan het lichtniveau worden verhoogd.


Sander Klijnstra is hoofd openbare verlichting van de gemeente Den Haag en hij is enthousiast over de pilot in zijn stad: “We vinden het belangrijk dat sensoren van verschillende leveranciers kunnen worden aangestuurd en beheerd met eenzelfde systeem. Hierdoor kunnen we steeds een sensor kiezen die het beste past bij de locatie en het doel.”
 

Slimme conclusies 

Ook de geluidsensor kan worden gekoppeld aan de verlichting. Is er ’s avonds aanzienlijk meer omgevingsgeluid dan normaal, dan zou er sprake kunnen zijn van een calamiteit of drukte in het verkeer. Een hoger lichtniveau kan dan de veiligheid bevorderen. De metingen van de grondvochtigheid en de grondtemperatuur kunnen ook van pas komen ten gunste van het verkeer. Zodra de temperatuur rond het vriespunt komt, kan er een signaal worden gestuurd om de gladheidsbestrijding in te schakelen. De combinatie van de temperatuur en de luchtvochtigheid geeft aan wanneer er sprake is van ‘hittestress’ in de stad, een veelvoorkomend probleem. Aan de hand hiervan kunnen inwoners worden geïnformeerd over bijvoorbeeld een grotere kans op astmatische klachten.


Sander Klijnstra: “We zijn bezig met de verlichting van de toekomst. We willen licht op maat bieden, wanneer en waar dat nodig is. Sensoren kunnen daarbij helpen. Moderne technieken bieden bovendien de mogelijkheid om de informatie van verschillende sensoren aan elkaar te koppelen en dat biedt nog meer kansen om de dienstverlening aan de inwoners en bezoekers van de stad te verbeteren.”
 

Duurzame energievoorziening 

De sensoren aan de mast genereren hun eigen stroom met een zonnepaneel. Een duurzame oplossing, waarmee Den Haag een flinke stap zet naar een slimme toekomst.


Boudewijn Revis is wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte. Hij moedigt dit initiatief aan: “Ik kijk ernaar uit dat de leveranciers van de systemen samen met ons projectteam nog meer toepassingen onderzoeken. Ik zou het nuttig vinden als deze proeftuin tot verdere duurzame ontwikkelingen leidt. Voor Den Haag en misschien wel voor Nederland.”Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel