Nieuws

VWS zoekt dé oplossing die kinderen aanzet tot bewegen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op zoek naar concepten om sporten en bewegen in de openbare ruimte nog leuker en makkelijker te maken. Heeft u de oplossing? Pitch deze dan en wie weet wordt deze oplossing wel uitgekozen!

Het ministerie zoekt naar oplossingen, concepten en/of producten die: 
 • kinderen van 0-12 jaar in beweging krijgen buiten, in de openbare ruimte
 • ouders stimuleren hun kinderen mee naar buiten te nemen
 • de openbare ruimte nog aantrekkelijker maken om in te spelen
 • uiteindelijk toegepast kunnen worden door gemeenten
Dat nieuwe oplossingen noodzakelijk zijn, blijkt wel uit de drastische daling van het gemiddeld aantal speeluren per kind. Dit is namelijk afgenomen van 15000 dertig jaar geleden, tot 1700 in 2015. Dit is onder meer nadelig voor de motorische ontwikkeling van kinderen, en daarnaast is buiten spelen natuurlijk een goede manier om overgewicht bij kinderen zoveel mogelijk te beperken. 
 
Wat is er te winnen?
 • €160.000,- pilotbudget dat verdeeld kan worden over meerdere pilots van maximaal €40.000,- per stuk. Het doel: een pilot/prototype realiseren en in samenwerking met het ministerie testen. 
 • Netwerk van samenwerkingspartners en gemeenten.
 • Kans op een vervolgopdracht, opschaling of duurzame samenwerking bij succes van de pilot.
 • Ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die het product mogelijk nog beter kunnen maken.
Eisen pitchdocument 
Het pitchdocument moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Beschrijving van het concept (maximaal 3 A4): geef een zo concreet mogelijke beschrijving van het concept. Laat daarbij blijken dat je inzicht hebt in de problematiek en laat je motivatie duidelijk blijken.
 • Beschrijving van de pilot (maximaal 2 A4): geef een korte beschrijving van hoe jullie de pilot willen gaan uitvoeren.
 • Beschrijving van wat je nodig hebt (maximaal 1 A4): geef een korte beschrijving van wat en wie er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten. Geef daarbij ook een indicatief inzicht in de kostenspecificatie van het voorstel: wat zijn de geschatte kosten om het concept door te ontwikkelen voor toepassing in de praktijk?
 • Beschrijving startup/team (maximaal 1 A4): geef een korte beschrijving van de startup en het team dat de pilot wil gaan organiseren.
Voorwaarden deelname:
 • Degene die een pilot indient, dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • In staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten.
 • Geen startup of scale-up, maar wel een passende pitch? Ook dan ontvangt het ministerie jullie pitch van harte.
 • Je gaat door deelname akkoord met de procedure en voorwaarden zoals beschreven in het begeleidende 'beschrijvend document (pdf)'.
De deadline voor het aanleveren van een pitch is maandag 27 mei 17.00 uur. Uiterlijk 10 juni volgt de bekendmaking van welke partijen worden uitgenodigd voor een live pitch bij de directie van VWS. Deze pitches vinden ergens in de maand juni plaats. Van de zomer tot het najaar van 2019 wordt vervolgens gestart met het implementeren van de pilot. 

Klik hier voor meer informatie over de challenge.

Deel dit artikel