Nieuws

Geluk wordt belangrijke factor

"We staan aan de vooravond van een periode, waarin geluk een rol gaat spelen in beleid en praktijk van buiten spelen. Tot voor kort had niemand het over de factor geluk bij spelen. Maar nu wordt bij het inrichten van de openbare ruimte de vraag gesteld of kinderen er gelukkiger door worden, door er te zijn, te spelen, en te ontmoeten." Dat zegt Jaap Verkroost, lid Netwerk Child Friendly Cities in de meest recente uitgave van het vakblad BuitenSpelen.

 

Verkroost: "De afgelopen zeven jaar is flink gesnoeid in de budgetten voor het inrichten van gebieden en plekken voor jeugd en jongeren. Dat speelplekken een bijdrage leverden aan gezondheid en opvoeden en opgroeien was men vergeten of wilde men niet weten. Er werd alleen gekeken naar financiële effecten. Deels is dat in de hand gewerkt door onvoldoende onderzoek naar bijvoorbeeld de sociale effecten van buitenspelen op de ontwikkeling van onze jeugd."

 

Groene speelterrreinen of informele speelplekken

"Kinderen blijken gelukkiger te zijn als ze op groene speelterrreinen of informele speelplekken kunnen spelen," zegt Verkroost. "Bij de inrichting van de openbare buitenruimte en ook schoolpleinen zullen we veel meer rekening moeten houden met de beleving (en wensen) van kinderen en met het samensplen in bredere zin. 


Creeer  geen geisoleerde speelplekken maar mik op grotere gebieden met ruimte voor alle leeftijdsgroepen, om samen buitenspelen mogelijk te maken, waarbij ontmoeten van oud en jong mogelijk moet zijn. En zorg ook voor speelruimte in de directe woon- en leefomgeving - ook dat maakt kinderen (en hun ouders) heel gelukkig.” 


(bron: BuitenSpelen 2. Wilt u meer lezen over geluk en buitenspelen kijk dan hier.) 

Deel dit artikel