Nieuws

Kinderen maken eigen speelmateriaal

Jantje Beton heeft een actie waarbij leerlingen uit de midden- en bovenbouw van de basisschool hun eigen speelmateriaal maken. Daarnaast worden binnen dit project speelactiviteiten gedaan waarbij de focus ligt op samenwerken en respect.

Binnen dit project, dat Power of Play heet, doen overigens niet alleen Nederlandse scholen mee, maar ook scholen in Rwanda. Deelname aan het project is gratis en het aanschaffen van materialen is niet nodig. Je kunt als school al meedoen als één van de groepen deelneemt. Er zijn twee onderdelen waaraan je dan deelneemt. 


Onderdeel 1: Maak je eigen speelmateriaal

Dit onderdeel omvat zes lessen die tussen de 1 en 1,5 uur duren. in deze lessen maken kinderen hun speelmateriaal van allerlei restmateriaal. Op deze manier worden ze zich bewust van materiaal en speelgoed en werken ze tegelijkertijd aan hun creativiteit en inventiviteit. 


Onderdeel 2: Doelgerichte spelactiviteiten

In een periode van acht tot tien weken doen de kinderen in lessen van 40 minuten ervaring op met sport- en spelfaciliteiten die de fysieke, sociale en cognitieve ontwikkeling bevorderen. De leerkracht doet elke week minimaal één doelgerichte activiteit met de kinderen. Leerlingen die de pilot deden zeiden vooraf dat ze vooral geleerd hadden respect te hebben voor elkaar, goed te kijken voor je iets doet, en jezelf zijn. 


Het doel van het project omvat drie onderdelen: 

- Kinderen werken aan vaardigheden als creativiteit, inventiviteit en ontwerpen
- Actieve opdrachten, waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan en ontdekkend en onderzoekend leren
- Via foto's en filmpjes zien Nederlandse leerlingen hoe leeftijdsgenootjes in Rwanda dit project aanpakken

Deel dit artikel