Nieuws

Het belang van inspectie door een SVS-inspecteur

Meer voet aan de grond voor inspectiekwaliteit speelplekken Gemeentes zien steeds meer het belang van inspectie van openbare speelplekken door een SVS-inspecteur.

Dat blijkt uit een enquête die Stichting Veilig Spelen (SVS) begin dit jaar heeft gehouden onder gemeentes die zijn opgenomen in het SVS-register. De stichting staat voor veilige speelplekken voor kinderen en vindt het daarom belangrijk om regelmatig te toetsen hoe de inspectiekwaliteit en het belang ervan wordt ervaren.


- De branchevereniging Spelen en Bewegen is een van de oprichters van de Stichting Veilig Spelen. Ze deelt daarom graag het bericht over deze enquête. -

Toename belang SVS-inspecteur bij gemeentes

Inspectie van een speelplek door een gecertificeerde SVS-inspecteur wordt door de meerderheid van de respondenten belangrijk gevonden. De resultaten laten een lichte stijging zien bij gemeentes die als voorwaarde stellen dat het inspecteren daadwerkelijk door een SVS-inspecteur wordt uitgevoerd. Van de respondenten geeft 56% aan voor de meeste inspectie-opdrachten een SVS-inspecteur in te zetten. Een groot gedeelte van deze gemeentes heeft hiervoor medewerkers in dienst die SVS gecertificeerd zijn. Van alle respondenten geeft het merendeel aan dat SVS bijdraagt aan het verhogen van de inspectiekwaliteit van speeltoestellen.    


Mevrouw drs.ir. A. Koning, Voorzitter bestuur SVS: “Het is mooi om te zien dat er een stijgende lijn is onder de respondenten en dat men de toegevoegde waarde van een SVS-inspecteur in de praktijk ook zo ervaart. Zeker wanneer inspectie door een SVS-inspecteur zelfs vereist is, zoals bij sommige gemeentes. Dat is dan wel een kroon op ons werk voor een veilige speelplek voor kinderen.”

Over Stichting Veilig Spelen

Stichting Veilig Spelen (SVS) hecht grote waarde aan een veilige speelomgeving. Daarom heeft SVS als doel de kwaliteit van inspecteurs en veiligheid van speeltoestellen in openbare gelegenheden te verhogen en te toetsen. Dit wordt onder andere bereikt door examens af te nemen en gediplomeerden op te nemen in een openbaar register.

 

Deel dit artikel