Nieuws

Doe mee aan de enquête speel- en beweeginfrastructuur

Speel- en beweegbeleid is een essentiële bouwsteen in het lokaal (jeugd)beleid. Omdat dit beleidsveld vaak een onderdeel is van het sportbeleid en/of het groenbeleid zijn er weinig cijfers over beschikbaar. Daarom houden wij jaarlijks een enquête onder gemeentemedewerkers.

‘Wij’ zijn Branchevereniging Spelen en Bewegen,  in samenwerking met Jantje Beton en de redactie van BuitenSpelen

De branchevereniging heeft het initiatief genomen en zal de enquête versturen, mede namens Jantje Beton en de redactie van BuitenSpelen. De enquête is een vervolg op de enquête die zij de afgelopen twee jaar heeft gehouden.

Werkt u bij een gemeente en heeft u zicht op spelen en bewegen?

Dan kunt u ons helpen, door onze enquête in te vullen. Het gaat om 14 vragen, die u niet allemaal hoeft te beantwoorden. Het invullen van de enquête kost 5 à 10 minuten.

Wij vragen u mee te doen aan onze enquête

U krijgt van ons de enquête, als u klikt op deze link: ENQUÊTE SPEEL- EN BEWEEG-INFRASTRUCTUUR.


Invullen kan van 2 tot en met 16 september
Wij hopen dat u meedoet. Alleen zo kunnen wij een beeld krijgen van de gemeentelijke inspanningen.


De enquête is anoniem. Als u een mail wilt ontvangen met een link naar de enquête en/of aan het eind van het jaar een mail over de resultaten, dan kunt u uw mailadres daarvoor doorgeven aan info@spelen.org. Dit staat los van de enquête; uw mailadres kan niet worden gekoppeld aan uw antwoorden. We delen uw mailadres niet met anderen en gebruiken het nergens anders voor.
U kunt hier meer uitgebreid over lezen in onze privacyverklaring op onze website: http://spelenenbewegen.nl/contact/privacyverklaring/.

Uitkomst 2018: De tijd van bezuinigen op spelen en bewegen lijkt voorbij

Gemeentes besteedden net zoveel geld aan speelplekken als het jaar daarvoor. Dat was een van de uitkomsten van de enquête van vorig jaar. 71,4% van de respondenten gaf aan dat het budget voor speel- en beweegruimte globaal gelijk bleef. Voorzitter Anne Koning van branchevereniging Spelen en Bewegen was blij met deze uitkomst: “De tijd van bezuinigen op spelen en bewegen lijkt voorbij.”

Kinderparticipatie

Uit de enquête bleek dat slechts 47% van de gemeenten kinderen en jongeren invloed geeft bij de inrichting van de openbare ruimte. Pauline van der Loo, van Jantje Beton: “Kinderen weten heel goed wat ze nodig hebben en denken ook graag mee met de gemeente. Dat ze buiten spel blijven bij ruim de helft van de gemeenten is een gemiste kans.”


Meer weten? U vindt alle resultaten van de enquête 2018 op de website van de Branchevereniging: 
http://spelenenbewegen.nl/kennisbank/enquete-2018-speel-en-beweegruimte-gemeente/.

 

 

 

Deel dit artikel