Nieuws

Rotterdam schrijft mooie cijfers in strijd tegen overgewicht

Het overgewicht onder Rotterdamse kinderen stabiliseert of is zelfs licht afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Rotterdam naar de resultaten van het Programma Lekker Fit! en cijfers van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). De afname is het meest zichtbaar bij kinderen tot en met 5 jaar.

Onder 2-jarigen nam het aantal kinderen met overgewicht af van 12,9% in 2007 tot 10,2% in 2016. Onder kinderen in groep 2 daalde dit van 19,6% in het schooljaar 2008-2009 naar 11,9% in het schooljaar 2015-2016. Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich sinds 2005 in voor Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar. Met allerlei acties worden kinderen in beweging gebracht en wordt het maken van de keuze voor gezonde voeding gestimuleerd. Concrete voorbeelden van Lekker Fit!-acties zijn bijvoorbeeld de drie beweegmomenten op de Lekker Fit scholen, het stimuleren van gezonde traktaties en het drinken van water en het inrichten van moestuinen voor kleuters.

 Gebiedsgerichte aanpak

In vier gebieden, Delfshaven, Feijenoord, Crooswijk en IJsselmond heeft de gemeente een gebiedsaanpak waarbij partners samenwerken om het overgewicht terug te dringen en een gezonde leefstijl te promoten. Ook heeft de gemeente zich aangesloten bij de alliantie ‘Stop Kindermarketing ongezonde voeding’. In 2017 is begonnen met de begeleiding van gezonde kantines van 5 zwembaden, 8 sporthallen en 5 NME locaties/ kinderboerderijen waarvan al 4 van de 5 zwembaden het gouden certificaat hebben ontvangen en 1 zwembad zilver. Daarmee wordt Lekker Fit! samen met partners in de stad tot een succes gemaakt.

Deel dit artikel