Nieuws

Groei bedrijfstak Spelen en Bewegen zet door

De omzet in de bedrijfstak Spelen en Bewegen is in de afgelopen twee jaar toegenomen. Dat blijkt uit een enquête die de branchevereniging Spelen en Bewegen heeft gehouden onder haar leden.

Uit de resultaten blijkt onder meer dat de omzet van bedrijven die de enquête hebben ingevuld in 2018 met 14 procent is gestegen. Het aantal medewerkers dat zij opgeven is in 2018 met 9 procent gegroeid ten opzichte van 2017. Meer dan de helft van de bedrijven die de enquête heeft ingevuld, heeft de indruk dat het in 2019 nog beter gaat dan in 2018. De rest merkt geen verschil met vorig jaar. Geen enkel bedrijf heeft het idee dat het dit jaar minder goed gaat.

Meer uitgaven op gebied van spelen

Anne Koning, voorzitter van de branchevereniging Spelen en Bewegen, is voorzichtig optimistisch over de uitkomsten: "Het is goed dat er de afgelopen jaren meer geld is besteed aan spelen en bewegen. We hopen echter dat de uitgaven aan spelen en bewegen in de komende jaren nog fors zullen toenemen. Spelen is essentieel voor de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Daarom roep ik gemeentes op nog meer te investeren in de leefbaarheid van buurten en wijken én in speel- en sportplekken voor kinderen."

Toenemende groei

De toename is een voortzetting van de omzetgroei die in 2017 aantreedde. In dat jaar nam de omzet toe met 10 procent. Het aantal medewerkers groeide in dat jaar met 13 procent. Middels deze enquête is weer een deel aan marktcijfers beschikbaar. Verder zijn er namelijk maar weinig cijfers beschikbaar. Daarom houdt de branchevereniging Spelen en Bewegen van tijd tot tijd een enquête onder haar leden. 

Deel dit artikel