Nieuws

Groningen is sportplek rijker

De stad Groningen heeft er een nieuwe sportplek bij. Hier kunnen studenten, bewoners en medewerkers van Noorderpoort Groningen gratis gebruik maken van deze faciliteiten. De locatie wordt officieel geopend tijdens de Nationale Sportweek, die plaatsvindt van 15 tot 29 september.

Het doel van deze locatie is mensen te stimuleren tot het aanwennen van een gezonde leefstijl. Tijdens de officiële opening, die plaatsvindt op dinsdag 25 september om 16.00 uur, kunnen bezoekers diverse sportclinics bezoeken. Hoewel de officiële opening over een week pas plaatsvindt, is het park al wel geopend voor bezoekers. Zo kan er worden gebasketbald, gefitnesst, en is er een tafeltennistafel aanwezig. Voor wie liever ontspant, zijn er verschillende zitplekken aanwezig. Omdat deze kleurrijke sportplek voor iedereen toegankelijk is, is het van essentieel belang dat de kwaliteit goed is. De producten, geleverd door Stedon, die deze sportplek sieren zijn dan ook van hoogwaardige kwaliteit en is vandalismebestendig. Dit maakt dat de producten uitermate geschikt zijn voor het plaatsen in de openbare ruimte. De producten hebben een lange levensduur wat er toe leidt dat er lange tijd gebruik kan worden gemaakt van deze sportplek.

Proces

Bij het ontwerp van de nieuwe sport- en beweegplek stonden de wensen en behoeften van de (potentiële) gebruikers centraal. Zij bepalen namelijk wat de plek voor hen aantrekkelijk maakt om er te gaan bewegen. Daarom zijn buurtbewoners van de Grunobuurt en Laanhuizen, studenten en medewerkers van Noorderpoort actief betrokken geweest bij de voorbereidingen. Dit is onder andere gebeurd via het afnemen van enquêtes.. Daarnaast zijn er zowel vanuit de buurt (WIJ Rivierenbuurt, wijkraden en een aantal buurtbewoners), als vanuit Noorderpoort suggesties aangeleverd rondom de invulling, inrichting en naamgeving van de sport- en beweegplek. Al deze input heeft uiteindelijk geleid tot het definitieve ontwerp van Lior Steinberg.

Financiering

De sport- en beweegplek is gefinancierd door ROC Noorderpoort en de gemeente Groningen. De gemeente Groningen financiert deze vernieuwing vanuit het programma ‘De Bewegende Stad’, een onderdeel van het meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020. Huis voor de Sport Groningen heeft, in opdracht van de provincie Groningen, het proces begeleid.

 Deel dit artikel