Nieuws

Nederlandse kinderen bewegen veel minder

Basisschoolkinderen beschikken over minder bewegingsvaardigheden dan tien jaar geleden, zo blijkt uit onderzoek onder regie van de Onderwijsinspectie.

De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen, zo blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs. In dit onderzoek, dat in het schooljaar 2016/2017 is uitgevoerd, bleken leerlingen minder te presteren op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 gepeild zijn. De inspectie wil hiermee de aandacht vestigen op dit belangrijke onderdeel van het curriculum. Op de andere drie onderdelen zijn de vaardigheden gelijk gebleven. 

Jongens

Jongens scoren op acht van de veertien onderdelen beter dan meisjes. Meisjes presteren alleen beter op het onderdeel balansvaardigheid. Van de schoolkenmerken blijkt dat de inzet van een vakleerkracht voor groep 8 een positieve samenhang heeft met de score op drie van de 14 getoetste onderdelen.

Meer samenwerking met buitenschoolse partners

Opvallende resultaten zijn verder:

Onderwijsaanbod

  • Basisscholen zijn in de afgelopen tien jaar meer samenwerkingen aangegaan met buitenschoolse partners.
  • De meeste scholen voor (speciaal) basisonderwijs bieden in groep 1 tot en met groep 8 2 lesuren van 45 minuten bewegingsonderwijs per week aan. Daarmee is het aantal lessen en lesminuten per week in het basisonderwijs in tien jaar tijd min of meer gelijk gebleven.
  • Meer dan in 2006 zetten basisscholen vakleerkrachten in om het bewegingsonderwijs voor basisschoolleerlingen in groep 8 te verzorgen. Een belangrijke kanttekening bij dit resultaatis dat de deelnemende scholen in 2006 minder vaak in stedelijk gebied lagen dan in 2016. In stedelijk gebied worden vakleerkrachten meer ingezet dan in niet-stedelijk gebied.
  • Er is weinig verandering in aangeboden bewegingsactiviteiten sinds 2006. Nog steeds worden tik- en doelspelen het meest aangeboden.
  • Vakleerkrachten beoordelen zichzelf vaak hoger dan groepsleerkrachten op hun compe­tenties op het gebied van bewegingsonder­wijs.
  • Basisscholen werken, vaker dan in 2006, met een jaarplanning.

Bewegingsachtergrond leerlingen

  • Een grote en groeiende groep leerlingen sport 3 of meer keer per week in clubverband.
  • De meeste basisschoolleerlingen geven aan 1 tot 2 uur per dag tv te kijken. Zij besteden dezelfde hoeveelheid tijd aan spelletjes op de computer, mobiel, tablet of op de televisie. In het speciaal basisonderwijs zijn er meer leerlingen die langer dan 5 uur per dag tv kijken of computeren.
  • De meeste leerlingen fietsen of lopen vijf dagen per week naar school.
  • De houding van leerlingen tegenover bewegingsonderwijs is over het algemeen positief.

Deel dit artikel