Nieuws

Verband tussen fietsgebruik en obesitas

Er is een verband tussen het aantal mensen dat fietst in een gemeente en overgewicht. Fietsen is dus gezond, maar autorijden is ongeveer even schadelijk als roken. CROW-KpVV bracht dit samen met Goudappel Coffeng in beeld.

Licht verband

Voor het  CROW-KpVV-dashboard duurzame en slimme mobiliteit werd per gemeente het percentage overgewicht uitgezet tegen het aantal fietskilometers per inwoner. Daaruit komt naar voren dat er op gemeentelijk niveau een (licht) verband is tussen meer fietsen en een lager percentage overgewicht. Uiteraard zijn er naast bewegen nog andere factoren van invloed op het percentage overgewicht, zoals demografische en sociaaleconomische samenstelling.

 

Autorijden schadelijker dan roken?

Fietsen is dus gezond. Maar autorijden is ongeveer even schadelijk als roken: uitlaatgassen, met name de roetdeeltjes, kunnen leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen en een verhoogde kans om aan een van deze aandoeningen te sterven.

 

Meer achergronden en de cijfers per gemeente leest u op de site van CROW- KpVV . Dit dashboard wordt gemaakt met inhoudelijke ondersteuning door Goudappel Coffeng.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel