Nieuws

Amsterdams experiment: de leefstraat

Een leefstraat is een straat die tijdelijk wordt afgesloten voor (doorgaand) verkeer. Amsterdam geeft bewoners de ruimte om hun straat gezamenlijk en tijdelijk anders in te richten. In een leefstraat kunnen buurtbewoners samenkomen en activiteiten organiseren.

 

In 2016 en 2017 was de Hugo de Grootkade onderdeel van de pilot Leefstraten. Deze locatie was bijzonder, omdat het best een lange straat is. In het midden van de straat zit een zorgcentrum waar ouderen wonen. De activiteiten die werden georganiseerd waren vaak gericht op het betrekken van de ouderen. Bijvoorbeeld met een gezamenlijk ontbijt en diner.

 

Maar: er waren ook tegenstanders. Zij waren vooral niet te spreken over het (tijdelijk) verdwijnen van parkeerplekken. Begrijpelijk. Een leerpunt voor de toekomst. Dus, vereiste: er is een duidelijk plan voor alternatieve plekken om te parkeren in de buurt of op andere locaties.

Spelregels

Amsterdam stelde een aantal spelregels op voor leefstraten:

  • Een leefstraat kan maximaal 30 dagen bestaan.
  • Uw straat wil dit. Of in ieder geval: minimaal 2/3 van de straat steunt dit initiatief. Er moeten dus handtekeningen worden verzameld.
  • Het is een voorwaarde dat initiatiefnemers vanaf het begin samenwerken met andere bewoners en ondernemers. Het beste is als iedereen in de straat betrokken is en het als een gezamenlijk initiatief wordt ervaren.
  • Activiteiten vinden in goed overleg met omwonenden en ondernemers plaats. De leefstraat is van iedereen. Dus: het is niet de bedoeling dat u een privéfeestje gaat houden met versterkte muziek.
  • Voor een leefstraat is een evenementenvergunning nodig.
  • Bij het organiseren van een leefstraat komen kosten kijken. Daarvoor kan subsidie worden aangevraagd. Per stadsdeel besluit het stadsdeelbestuur of er subsidies beschikbaar gesteld worden voor leefstraten.
  • Er worden heldere afspraken gemaakt met alle bewoners in de straat over toegankelijkheid. Parkeergelegenheid voor gehandicapten moet bereikbaar en beschikbaar blijven. De leefstraat moet bereikbaar blijven voor nood- en hulpdiensten.

 

Initiatief indienen?

Bewoners kunnen bij hun stadsdeel een idee indienen om de straat als leefstraat te gebruiken. Het idee moet dan voldoen aan de spelregels. Samen met de handtekeningenlijst en de gevraagde documenten leveren de initiatiefnemers het idee in bij de gebiedsmakelaar. Vervolgens beoordeelt het stadsdeel of het mogelijk is om van de betreffende straat een leefstraat te maken. 

 

Handreiking Leefstraten

Amsterdam maakt ook een Handreking voor Leefstraten, als hulpmiddel voor de stadsdelen en Amsterdammers bij het organiseren van een leefstraat.

Deel dit artikel